Windmolens mogen best

Naar mijn mening is het een verkeerde weg om steeds te blijven stellen dat windmolens ‘bij ons’ niet moeten/niet mogen. Het alternatief van geen windmolens plaatsen levert een onomkeerbare stijging op van de temperatuur. Amersfoort aan zee en dan is er helemaal geen Groene Hart meer over. Denk liever mee over de locaties die het minst storend zijn.

Langs de N11 vind ik ze niet storend en langs enkele andere snelwegen is er eveneens weinig te verpesten aan het landschap. Blokkendozen vind ik veel erger om te zien. Voor de hoeveelheid energie die we met elkaar blijven consumeren is er voorlopig geen plaats genoeg om die energie op te wekken zonder windmolens. Zie daarvoor de berekening van de opgave waar we alleen al in de regio Midden Holland voor staan: Publiekssamenvatting Midden Holland, vergelijkbaar met regio Holland Rijnland: Energieakkoord Holland Rijnland. Het zal moeten aangepakt worden door en en en en te doen. En wel zo snel mogelijk.

Esther van den Bor

This article has 2 comments

  1. Karin Reply

    Laten we eerst het klimaatakkoord en de uitkomst van de regio energiestrategieën afwachten. De discussie over welke windenergielocaties op land geschikt zijn werkt niet in de praktijk. Overal stagneren/ vertragen projecten door weerstand van omwonenden en bureaucratie. Gelukkig wordt de nadruk in het voorstel van het akkoord gelegd op CO2 reductie en opwek van energie met diverse middelen. Het land wordt verdeeld in 30-33 regio’s, die hun energiestrategieën gaan vaststellen. Eerst maar eens met elkaar per regio vaststellen hoe we minder CO2 kunnen uitstoten, energie kunnen besparen, restwarmte kunnen gebruiken, huizen, kantoren en gebouwen kunnen isoleren. Ondertussen neemt windenergie op zee toe. Daar kun je megamolens plaatsen met veel meer MWts dan op land. Minister Wiebes gaat de SDE subsidie gelukkig aanpassen, waarbij er getoets gaat worden of de energieopwekking bijdraagt aan CO2 reductie en niet alleen aan de hoeveelheid opwek van energie. Met windmolens langs of in het Groene Hart gaan we het niet redden om de CO2 in de regio voldoende te reduceren. Ik denk dan bv aan de uitstoot van CO2 door het razende verkeer over de snelwegen en de bodemdaling in het Groene Hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *