Kringloop landbouw

Kringloop landbouw

Esther van den Bor Gemengd bedrijf Nog niet zo lang geleden was de landbouw circulair te noemen, een kringloopbedrijf. Alles werd gebruikt. Ook nu zou daar grote winst te behalen zijn. We zitten vast in het denken van grote volumes tegen marktprijzen. Maar een ander verdienmodel geeft ruimte voor eigen keuzes en meer plezier in het vak. Dierlijke en plantaardige productiestromen aan elkaar koppelen levert een systeem waarbij reststromen volledig worden benut. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.…continue reading →