Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van deze initiatieven is aandacht te vragen voor het grote belang van donkerte- en stiltebeleving. Stichting Groene Hart en Nederlandse Stichting Geluidhinder zijn direct betrokken bij deze bundeling van initiatieven rond deze thema's. In onze dynamische maatschappij hebben vele mensen het druk, voelen zich onder druk staan én er is er veel drukte en geluidsoverlast.…continue reading →
Ideeën Versterking Stiltegebieden

Ideeën Versterking Stiltegebieden

Voor Stichting Groene Hart heeft de nieuwe samenwerking met Stilte Ned.werk en Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) geleid tot een interessant en drukbezocht symposium. De provincie Noord Holland was een prima gastheer en de gedeputeerde Adnan Tekin liet horen dat de provincie actief zoekt naar versterking van haar groene stiltegebieden. De goede presentaties bevatte veel feitelijke informatie over de kansen om stilte en rust te creëren: de invloed van groen op gezondheid en de schade die gebrek aan stilte veroorzaakt. Dit versterkte de wens bij alle aanwezigen om beleid voor stiltegebieden om te zetten…continue reading →
Dag van de Stilte opmaat voor komend symposium

Dag van de Stilte opmaat voor komend symposium

In de aanloop naar het komende symposium kreeg het project Geluid van de Stilte vorige week diverse keren aandacht. Eerst bij het fluistervaren over de Vlist op zaterdag 28 oktober. Bij deze Haastrechtse Nacht van de Nachtactiviteit was een mini-expositie in de hal van het Gemaal opgesteld en opvarenden beleefden de stilte van de Hooge Boezem tijdens het éénmalige elektrische varen over dit slingerende veenriviertje. Daags erna was het de Dag van de Stilte. Op een prachtige locatie in Amersfoort was de landelijke samenkomst in het VlinderHuys. Ook hier was Stichting Groene Hart…continue reading →
Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden

Esther van den Bor - Kennis en ervaring delen op het Stiltesymposium Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag er wel en niet in stiltegebieden? Wat zijn de regels en hoe kunnen de beheerders en de provincie de regels handhaven? Zijn burgers op de hoogte van het bestaan van stiltegebieden en van wat er wel en niet mag? Hoe kunnen we burgers meer bij stiltegebieden betrekken? Hoe ga je als provincie om met stiltegebieden die niet stil zijn? Hoe ontwikkel je beleid…continue reading →
Stiltesymposium: aandacht voor stilte Groene Hart

Stiltesymposium: aandacht voor stilte Groene Hart

Op woensdag 29 november vindt in Haarlem het Stiltesymposium plaats onder de titel  Oog, oor en hart voor stilte en stiltegebieden. Een dag waarop het belang van stilte en stiltegebieden centraal staat. Ervaren van stilte is mogelijk en kennis en ervaring worden gedeeld om de huidige situatie rond stilte en stiltegebieden te verbeteren. De organisatoren Stichting Groene Hart,  Nederlandse Stichting Geluidshinder en Stichting Stilte Ned.werk stellen op die dag een aantal vragen aan de orde. Is stilte belangrijk voor mens en dier? Wat zijn effecten op gezondheid? Waarom zijn stiltegebieden belangrijk? Wat mag…continue reading →
Nacht van de Nacht met fluistervaren op de Vlist

Nacht van de Nacht met fluistervaren op de Vlist

Voor het eerst – en éénmalig – is het mogelijk te fluistervaren op de Vlist. Schippers van de elektrische Geelbuik uit Oudewater gaan op 28 oktober tijdens de Nacht van de Nacht in Haastrecht diverse keren tussen Gemaal en Boezemmolen heen en weer over dit prachtige riviertje. Ook zijn die avond beide locaties te bezoeken, is er een mini-expositie over stiltegebieden, een moonwalk met natuurgidsen, worden gedichten voorgedragen, zijn er dansduetten en kun je door een grote telescoop naar de sterrenpracht en de maan in eerste kwartier kijken. De 13e Nacht van de…continue reading →
Stilte

Stilte

Esther van den Bor - Stilte is een ondergeschoven kindje in ons drukke landje. Maar wel belangrijk voor een duurzame, gezonde wereld. Wetenschappers stellen dat zonder maatregelen herrie binnen twintig jaar het milieuprobleem met de grootste invloed op de volksgezondheid in Nederland is. Voor Stichting Groene Hart aanleiding om deze kernkwaliteit van het Groene Hart onder de aandacht te brengen. Eind april start een expositie over stilte een rondreis door het Groene Hart. Zet uw oren open en kom luisteren wanneer de expositie bij u in de buurt komt. 'Een stiltegebied krijgt pas…continue reading →