Kamerbrief regiodeals verschenen

Kamerbrief regiodeals verschenen

Minister Schouten van LNV heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de regiodeals waarvoor het kabinet enkele honderden miljoenen beschikbaar heeft. De Minister stelt de eerste tranche open met een budget van € 200 miljoen. Per regiodeal draagt het rijk tussen 5 en 50 miljoen bij aan de afzonderlijke deals. Tot 1 september kunnen voorstellen worden ingediend. In het Groene Hart is door een aantal overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) enkele maanden geleden het initiatief genomen om te komen tot een regiodeal 'Bodemdaling in Groene Hart'. Er wordt…continue reading →