NOVI, POVI, GOVI

NOVI, POVI, GOVI

Een deel van u zal afhaken vanwege de gruwelijke afkortingen. Een ander deel van u zal denken waar gaat dit over. En de overige lezers zullen het herkennen en er waarschijnlijk ook zelf mee bezig zijn. NOVI, POVI en GOVI staan voor nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Dat zijn geweldig belangrijke beleidsdocumenten op basis van de Omgevingswet; dus went u maar aan het rijtje. Ik nam vorige week deel aan een bijeenkomst in de Garenspinnerij in Gouda over de plek van het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie. De bijeenkomst werd georganiseerd door…continue reading →
Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De Omgevingswet komt er aan! Daarmee ook de 'NOVI'. Dat is een nationale visie, een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen. Naast inhoudelijke keuzes bereidt de NOVI ook manieren van werken en organiseren voor die hierbij passen. Een aanpak wordt gekozen waarin overheden samen werken met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld De Stichting Groene Hart, bedrijven en inwoners (gebiedsgericht en opgavengericht). De rijksoverheid kiest hierbij een die niet alleen kaders stelt, maar optreedt als partner in de regio en…continue reading →
Terugblik Symposium Omgevingswet

Terugblik Symposium Omgevingswet

Op 21 september jl. vond het symposium ‘Groene Hart: Hoe Verder Met de Omgevingswet?’ plaats georganiseerd door de gemeente Nieuwkoop en de Groene Hart Academie. Dagvoorzitter was Theo Vogelzang van Wageningen Economic Research. Diverse inleiders kwamen aan het woord over participatie en samenwerking, de Groene Hart Academie als kenniswerkplaats, hoe Nieuwkoop met de invoering van deze wet omgaat, het betrekken van het onderwijs bij de invoering van de Omgevingswet, de invloed ervan op overheid, ondernemers en omgeving, gevolgd door drie workshops. Het symposium bood de deelnemers ideeën en handvatten om aan de slag…continue reading →
Symposium over de Omgevingswet

Symposium over de Omgevingswet

De Groene Hart Academie en de Gemeente Nieuwkoop organiseren een Symposium over de Omgevingswet op donderdag 21 september 2017 om 13.30 uur met daaraan vooraf een lunch om 13.45. Hier wisselen overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen van gedachten over een andere benadering van vraagstukken in het Groene Hart, onder het regime van de Omgevingswet. Donderdag 21 september 2017 Plaats: Theater Kaleidoskoop Adres: De verbinding 2, 2421 EX Nieuwkoop Dagvoorzitter: Theo Vogelzang, Senior onderzoeker Economie en Beleid Expertisegroep Groene Economie en Ruimtegebruik Wageningen Meer informatie vindt u in de Aankondiging symposium Groene Hart…continue reading →
Het Perspectief voor het Groene Hart

Het Perspectief voor het Groene Hart

Binnenkort komt de Stuurgroep Groene Hart met een zeer belangrijk document voor de toekomst van het Groene Hart: het Perspectief voor het Groene Hart. De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 in werking treedt, verplicht provincies tot het opstellen van een provinciale Omgevingsvisie. Eén van de interessante kenmerken van het Groene Hart is, dat het in drie provincies ligt. Voor een samenhangende kijk op en beleid voor het Groene Hart is het van grote betekenis dat in de drie provinciale Omgevingsvisies op overeenkomstige manier wordt omgegaan met ons gebied. Daarom heeft de…continue reading →