Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De Omgevingswet komt er aan! Daarmee ook de 'NOVI'. Dat is een nationale visie, een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen. Naast inhoudelijke keuzes bereidt de NOVI ook manieren van werken en organiseren voor die hierbij passen. Een aanpak wordt gekozen waarin overheden samen werken met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld De Stichting Groene Hart, bedrijven en inwoners (gebiedsgericht en opgavengericht). De rijksoverheid kiest hierbij een die niet alleen kaders stelt, maar optreedt als partner in de regio en…continue reading →