MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

Op 22 november zijn de afspraken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT genoemd, bekend geworden. Onderdeel ervan zijn de afspraken over het Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag. Een belangrijk onderdeel daar weer van is de Préverkenning Oeververbinding Rotterdam. In de preverkenning zitten drie varianten voor een nieuwe oeververbinding: één in West: oeververbinding bij Stadshavens Rotterdam (Waal­haven-Merwe-Vierhavens), één in Oost: oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/De Esch en één in Oost-oost: oeververbinding tussen Ridderkerk en Krim­penerwaard. In oktober heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard in meerderheid besloten om een aanbod te voor de…continue reading →
Panorama Krimpenerwaard

Panorama Krimpenerwaard

Afgelopen woensdag is in Lekkerkerk het zogenaamde Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd door de Tafel van Verkenning onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Iedereen die in de inhoud is geïnteresseerd, kan een exemplaar van het Panorama downloaden van www.panoramakrimpenerwaard.nl Lees dan vooral ook de inleidende hoofdstukken waarin de gevolgde principes en de lagenbenadering uit de doeken wordt gedaan. Vanuit het gezichtspunt van de Stichting Groene Hart is er van alles te zeggen over de 29 agendapunten in het Panorama; dat zullen we ook zeker doen. Ik richt me nu op het proces dat…continue reading →
Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Op 11 april werd voor degenen die er aan hebben bijgedragen, de grootste belanghebbenden en een aantal stakeholders de Strategische Visie Krimpenerwaard van professor Riek Bakker gepresenteerd. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar dit document, waarvoor bijdragen zijn geleverd door ondernemers, agrariërs en bewoners. Natuurorganisaties met belangen in dit gebied (het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, de NVWK) zijn bij het proces niet betrokken geweest. Mevrouw Bakker heeft haar sporen ruimschoots verdiend als stedenbouwkundige in met name Rotterdam, maar zij woont in het landelijke Berkenwoude en kwam als…continue reading →
Visie op de Krimpenerwaard

Visie op de Krimpenerwaard

Op 11 april presenteren Jaap Smit als voorzitter van de Waardcommissie, en Riek Bakker als initiatiefneemster, de uitkomsten van een participatieproces over de toekomst van de Krimpenerwaard. In het afgelopen halfjaar is door een fiks aantal betrokkenen uit de Krimpenerwaard, ondersteund door experts, gediscussieerd over de wenselijke toekomst van dit prachtige deel van het Groene Hart. Die gebeurtenis is om minstens twee redenen interessant. Vanzelfsprekend vanwege de inhoudelijke invulling van belangrijke thema’s als landschap en natuur, landbouw, waterhuishouding en bodemdaling, economie en infrastructuur. Maar misschien nog wel meer om de invloed van het…continue reading →