Klimaatneutrale regio

Klimaatneutrale regio

Esther van den Bor - Doelstelling 2050. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn in het gehele gebied van Midden-Holland lijkt nog ver weg. Toch ben ik blij dat we voorop lopen dankzij een actieve houding van de Omgevingsdienst en de daaraan verbonden gemeenten. Een aantal maatregelen als het besparen van energie in woningen en bedrijfsgebouwen, het omschakelen naar transport zonder gebruik van fossiele brandstoffen kunnen in de komende 32 jaar ontwikkeld worden en vervolgens opgeschaald. Ruimte- en energie ateliers Voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit zijn de woonkernen in de regio voor…continue reading →
Wetenschap en klimaat

Wetenschap en klimaat

Esther van den Bor -  Al sinds 1973 wordt op 22 april De Dag van de Aarde (Engels: Earth Day) neergezet. Inmiddels een wereldwijd evenement dat jaarlijks plaatsvindt om mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Dit jaar had de dag een extra lading. In 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op, in verschillende 'Marches for Science'. Geschat is dat er wereldwijd 37.000 mensen deelnamen. De Mars voor de wetenschap Wetenschappers en mensen die kennis belangrijk vinden liepen mee. Directe aanleiding zijn de maatregelen die…continue reading →
De invloed van uw keuze

De invloed van uw keuze

Esther van den Bor - Verkiezingen Verkiezingen op 15 maart. Toch wil ik daar iets over zeggen. Want de verschillen tussen de partijen zijn redelijk groot op het punt van klimaat en duurzaamheid. Helaas merken we daar tijdens de aanloop tot de verkiezingen niet zo veel van: in de debatten en interviews met lijsttrekkers is het oorverdovend stil rond deze thema’s. Klein Nederland Gesproken wordt over ons eigen kleine, geïsoleerde landje. Waarin het over het algemeen zo geweldig goed gaat. We steggelen over een procentje hier of een kleine verschuiving daar. Wereldzaken als…continue reading →

Het Groene Hart klimaatneutraal of circulair?

ESTHER VAN DEN BOR -  Klimaatneutraal De cijfers van hoeveelheden PetaJoules aan energie die we in het Groene Hart verbruiken zijn ons tijdens het KlimaatBeraad voorgeschoteld. De hoeveelheden voor warmte, elektriciteit of vervoer en transport zijn uitgangspunt voor de oplossingsrichtingen die in transitieprogramma’s worden uitgezet. Consensus is er om NU te beginnen. Verminderen van de hoeveelheid energie die we verbruiken is de meest efficiënte maatregel om binnen de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Binnen de woonomgeving kan veel efficiënter gebruik gemaakt worden van energie en kan hernieuwbare energie worden opgewekt.…continue reading →

Column Klimaatneutraal in het Groene Hart

ESTER VAN DEN BOR - Een opgave waarvoor alle zeilen moeten worden bijgezet. In samenwerking met de provincie Zuid Holland is gestart om voor de regio Midden Holland een regionale energiestrategie op te stellen. Daarbij gaat het om het inzetten op energietransitie, krachten in de regio nog meer bundelen en concrete projecten versnellen. Die versnelling is noodzakelijk om de doelen uit het energieakkoord te halen (minder uitstoot van CO2 om de opwarming van de aarde minder dan twee graden Celsius te laten zijn in 2050). De aanpak behelst het inventariseren (wat moet er…continue reading →

Uitnodiging Klimaatneutraal in het Groene Hart

Klimaatneutraal in het Groene Hart. Op Zaterdag 26 november, in Sociëteit Concordia, Westhaven 27, Gouda informeren we elkaar van 10.00 – 13.00 uur, inloop vanaf 9.30 uur Wat weet u daar over? Hoe groot is deze opgave om 'tig' TeraJoules minder aan energie te gebruiken. Hoe bereiken we een (bijna) fossielvrije maatschappij? Wie neemt het voortouw en wat doet u zelf? Het gaat over uw en onze toekomst, laat u informeren. Annelies van Ewijk, programma manager Energietransitie Provincie Zuid-Holland leidt ons door de provinciale aanpak.   Ruth Noorduyn van de Omgevings- Dienst Midden Holland neemt…continue reading →

Vervoer per schip

ESTER VAN DEN BOR - Vorige week ging de column over Verborgen impact, http://www.thinkbigactnow.nl/. De documentaire van de VPRO 'Sea Blind', doet daar nog een schepje bovenop. Het vervoer van containers met 'spullen' is sterk gegroeid en is een relatief goedkope vorm van transport. Maar de impact op het milieu en het klimaat zijn alarmerend. Wij importeren en exporteren goederen van allerlei soort en in de haven van Rotterdam krijg je een beeld van de hoeveelheid per dag. Enorme hoeveelheden stookolie zijn nodig om de containerschepen over de wereldzeeën te laten varen. Stookolie met…continue reading →
KlimaatBeraad ‘Energietransitie in het Groene Hart, waarom en hoe’

KlimaatBeraad ‘Energietransitie in het Groene Hart, waarom en hoe’

Stichting Groene Hart nodigt u uit voor een KlimaatBeraad: 'Energietransitie in het Groene Hart, waarom en hoe' Zaterdag 26 november Locatie: Sociëteit Concordia, Westhaven 27 Gouda Tijd: inloop vanaf 9.30 uur start 10.00 uur tot 13.00 uur Klimaatdoelstellingen zijn in Parijs overeengekomen. Wereldwijd wordt gestreefd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ℃ of ten hoogste 2 ℃ De urgentie om maatregelen te nemen en de omvang van deze inspanningen is inmiddels wel geaccepteerd. Maar hoe groot is de opgave, welke maatregelen zijn effectief en wat is het effect op ons landschap. Deze vragen leven.…continue reading →