Weer en klimaat

Weer en klimaat

Esther van den Bor - Wat is ook al weer het verschil?  Het weer is de zoals de atmosfeer nú is. Steeds wisselend met de seizoenen. Gekeken wordt naar de temperatuur, de neerslag, de wind of hoeveel en wat voor bewolking er is. Het klimaat is een gemiddelde van al die parameters, gemeten over een langere periode van bijvoorbeeld dertig jaar. In Nederland hebben we een gematigd zeeklimaat. Mede onder invloed van de Noordzee zijn er relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Is verandering erg? Wat merken we…continue reading →
Kinderklimaattop

Kinderklimaattop

Esther van den Bor - Trap je energiek Leerlingen van vijf basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen afgelopen week naar het zalencentrum De Brug. De gemeente organiseerde een kinderklimaattop! Informatie, leuke workshops en springen op de energieopwekkende dansvloer. Bezig zijn met energie is leuk! Deze vijf scholen namen de uitdaging aan en hebben in de afgelopen maanden uitgebreid aandacht gegeven aan de klimaatvraagstukken. Leerlingen van de groepen 7 en 8 werkten in groepjes ideeën uit. De in de klassen uitgekozen beste voorstellen werden op de klimaattop gepresenteerd. De jury kreeg van elk groepje de toelichting…continue reading →
Polderen

Polderen

Esther van den Bor - Klaas van Egmond  Deze week in de Volkskrant een interview met Klaas van Egmond, met een kritische noot aangaande de Klimaattafels waar de landelijke aanpak rond het klimaatakkoord wordt uitgewerkt. Hij is oud-SER lid en hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere boeken op zijn naam staan. Polderen kan, maar in het huidige maatschappelijke systeem werkt het belemmerend. Wetenschappers hebben weinig zeggenschap, er wordt beperkt naar ze geluisterd. De grote bedrijven hebben de meeste macht gekregen en zij werken op subtiele wijze het nemen…continue reading →
Samen sterk en zichtbaar

Samen sterk en zichtbaar

Esther van den Bor - De wereld waarin ik leef houdt niet op bij mijn voordeur. Ook de straat, de openbare ruimte van mijn dorp, het Groene Hart, 'verweggistan', zijn de ruimten waarin ik me beweeg. Die wil ik mooier, beter, socialer, duurzamer  maken. Ik kies daarvoor manieren die bij mij passen, die me in de gelegenheid stellen om daadwerkelijk iets te doen. Schrijven, praten, samenbinden, doen. Maar het moet wel resultaat opleveren, al is dat vaak pas op lange termijn zichtbaar of merkbaar. Wat ik merk is dat ik als eenling ideeën…continue reading →
Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Esther van den Bor Tijd voor bespiegeling Onze aarde is in gevaar. De aarde warmt op, mede door het feit dat we grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van olie, steenkool en aardgas komt CO2 vrij die in de eeuwen hiervoor is vastgelegd. Wetenschappers tonen aan dat door stijging in de atmosfeer van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas, de temperatuur stijgt. Dat geeft aanleiding tot het veranderen van het klimaat – wereldwijd. Zie Climate Challenge. Wanneer de aarde meer dan 3-4 graden opwarmt heeft dit verstrekkende gevolgen. Het weer wordt…continue reading →
Ontwikkelingen en realiteit

Ontwikkelingen en realiteit

Esther van den Bor - Koplopers Op beurzen, in tijdschriften en nieuwsbrieven staan de verhalen van de koplopers. Over nieuwe automodellen, boilers, verwarmingssystemen, materialen. Zuiniger, sneller, circulair. Op die manier krijg je als lezer, gebruiker en consument het idee dat er heel veel kan. De techniek lost al onze problemen op. Dat is gedeeltelijk zo. Maar er zijn wel wat haken en ogen bij het realiseren van deze toekomstscenario’s. Realiteit Enkele voorbeelden van hoe onze 'koopmansgeest' de ontwikkelingen vertragen. Gemakzucht: deze week een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op het effect van de…continue reading →
Samenhang

Samenhang

Esther van den Bor - Een houdbare toekomst - Wanneer we over 50 jaar, de tijd van onze kinderen en kleinkinderen, nog veilig en comfortabel willen leven op deze aarde, zullen we nu in beweging moeten komen. Het is immers duidelijk dat een groot aantal van de processen waarmee we nu vertrouwd zijn en die 'ons rijkdom hebben gebracht', de verkeerde kant op evolueren. Financieel wordt het verschil tussen arme mensen en rijke mensen groter (Thomas Piketty). De afname van het aantal planten- en diersoorten is verontrustend. De ontwikkeling van het weer en…continue reading →
Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Onzichtbare subsidie

Onzichtbare subsidie

Esther van den Bor Financiering Vorige week ging de column over financiering. Ook bij investeringen voor energie zijn steeds meer banken kritisch. Sommige banken weigeren bijvoorbeeld te investeren de steenkoolindustrie. Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde een tijd geleden ook voor de financiële en economische gevaren van klimaatverandering. Windmolens zijn inmiddels vrijwel zonder subsidie rendabel, zelfs bij de huidige lage energieprijzen. Maar zijn die huidige energieprijzen wel reëel en is de vergelijking van kosten eerlijk? De SDE-subsidies zijn zo langzamerhand gegroeid tot een fors bedrag. Maar de kwalificatie dat windmolens op subsidie draaien…continue reading →
Actie = Reactie

Actie = Reactie

Esther van den Bor - Uittreden uit het klimaatakkoord van Parijs De afgelopen dagen is in het nieuws en vooral op social media veel gereageerd op de actie van president Donald Trump om 'uit het Parijse klimaatakkoord' te stappen. Officieel kan een land pas drie jaar nadat het verdrag van kracht is gegaan een schriftelijke aankondiging tot uittreden versturen aan de Secretaris Generaal van de VN. Dan duurt het nog een jaar voordat dit verzoek van kracht wordt. Voor de Verenigde Staten kan de uittreding pas 4 november 2020 officieel worden. De termijn…continue reading →