Kwaliteit van onze leefomgeving

Kwaliteit van onze leefomgeving

Esther van den Bor - Wat wordt er onderzocht De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning is op 19 juni gepubliceerd door het RIVM. Het Trendscenario en de Themaverkenningen brengen in beeld hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen. Zo worden de maatschappelijke opgaven voor de toekomst in kaart gebracht en ze trachten een antwoord te geven op de vraag: wat komt er op ons af? Geconcludeerd wordt dat er gezondheidswinst is te behalen wanneer mensen gezonder…continue reading →