Kinderklimaattop

Kinderklimaattop

Esther van den Bor - Trap je energiek Leerlingen van vijf basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen afgelopen week naar het zalencentrum De Brug. De gemeente organiseerde een kinderklimaattop! Informatie, leuke workshops en springen op de energieopwekkende dansvloer. Bezig zijn met energie is leuk! Deze vijf scholen namen de uitdaging aan en hebben in de afgelopen maanden uitgebreid aandacht gegeven aan de klimaatvraagstukken. Leerlingen van de groepen 7 en 8 werkten in groepjes ideeën uit. De in de klassen uitgekozen beste voorstellen werden op de klimaattop gepresenteerd. De jury kreeg van elk groepje de toelichting…continue reading →
Oude Patronen loslaten

Oude Patronen loslaten

Esther van den Bor Protest en weerstand Protest en weerstand hoor je op dit moment veelvuldig. “Van gas los gaat te snel.” “Het energie neutraal maken van de eigen woning is te duur.” “Elektrische auto’s en vooral accu’s zijn vervuilend.” “De burger draait op voor de kosten van de klimaatmaatregelen en we weten niet wat juist is.” Ook bedrijven die niet de koplopers zijn zuchten en steunen dat 'het te snel gaat, oneerlijke concurrentie met het buitenland, de onzekerheden te groot'. De overheid moet kennelijk duidelijkheid scheppen en alles op orde hebben zodat…continue reading →
Renoveren

Renoveren

Esther van den Bor Bouwbedrijven en klussers Het is hoogtij voor aannemers en iedereen die met de bouw en interieurs van woningen te maken heeft. Er wordt verbouwd, gerenoveerd, verbeterd. Maken we van de gelegenheid gebruik om onze woningen direct klaar te maken voor de toekomst? In een artikel van februari 2017 stond al de opgave omschreven van 1000 woningen die per dag gerenoveerd zouden moeten worden tot Nul-op-de-Meter woningen. Woningen die in het gebruik energie neutraal zijn. Onlangs, meer dan 15 maanden later ! (ofwel ruim 450 dagen) heeft Bernard Wientjes, de…continue reading →
De kansen voor water

De kansen voor water

Esther van den Bor Energieopwekking Vorige week schreef ik in De Groene Flits een stuk over wateroverlast. Maar veel water geeft ook kansen. Water wordt de derde energiebron genoemd. Eind november 2017 werden opnieuw prijzen uitgereikt aan de meest innovatieve wateroplossingen. Hierdoor wordt de samenwerking, maar ook de innovatiekracht sterk bevorderd. 26 oktober 2016 werd al de Energiecoalitie: energiekansen in het waterbeheer optimaal van de waterschappen en Rijkswaterstaat gelanceerd. Die coalitie richt zich direct op de energiepotentie van het Nederlandse watersysteem. De potenties van water als energiebron zijn groot. Het oppervlaktewatersysteem kan voorzien…continue reading →
Ontwikkelingen en realiteit

Ontwikkelingen en realiteit

Esther van den Bor - Koplopers Op beurzen, in tijdschriften en nieuwsbrieven staan de verhalen van de koplopers. Over nieuwe automodellen, boilers, verwarmingssystemen, materialen. Zuiniger, sneller, circulair. Op die manier krijg je als lezer, gebruiker en consument het idee dat er heel veel kan. De techniek lost al onze problemen op. Dat is gedeeltelijk zo. Maar er zijn wel wat haken en ogen bij het realiseren van deze toekomstscenario’s. Realiteit Enkele voorbeelden van hoe onze 'koopmansgeest' de ontwikkelingen vertragen. Gemakzucht: deze week een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op het effect van de…continue reading →
Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Bestuurslagen dringen aan op versnelling

Esther van den Bor Gemeenten, provincies en waterschappen roepen de Tweede Kamer op om de energietransitie te versnellen. In een pamflet dat ze aan de Tweede Kamer aanbieden is in 14 punten neergezet wat zij nodig hebben. Een overzichtelijk lijstje dat in de begrotingsbehandelingen besproken moet worden en afgevinkt! Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een analyse gemaakt van het beleid van het kabinet Rutte III op de klimaat- en energieopgave. Zij stellen dat het geformuleerde doel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijsakkoord. De geanalyseerde…continue reading →
Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Op 12 september vond het 2e atelier plaats over de omschakeling naar duurzame energie  en het effect op ons landschap. Het Akkoord van Parijs zet ons voor een gigantische opgave. Een idee van die omvang en de consequenties daarvan krijgt u bij het bekijken van het college van Dirk Sijmons naar aanleiding van zijn boek 'Landschap en energie'. Ontwerpers, energieaanbieders en industrie waren het eens. Coördinatie op de puzzell 'wat doen we waar',  is een harde voorwaarde om ergens te komen. Keuzes voor energiebronnen zijn afhankelijk van  de wensen en voorwaarden van gebruiker en de…continue reading →
Producten die ons denken OMgooien

Producten die ons denken OMgooien

Esther van den Bor - Innovatie is een toverwoord Onderzoekers, maar vooral ook mensen die een probleem tegenkomen, doen uitvindingen waar we nooit aan gedacht hadden. Ze maken bijzondere producten en gebruiken vooral natuurlijke grondstoffen. De innovaties moeten helpen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en van schadelijke chemicaliën. De voorbeelden zijn inspirerend en vaak hartverwarmend. Bijvoorbeeld de velletjes rond de pitten van de avocado blijken vol te zitten met nuttige chemische stoffen. Zoals weekmakers en componenten die in cosmetica en voedingstoevoegingen gebruikt kunnen worden. Enkele van die stoffen zijn bruikbaar voor…continue reading →
Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Esther van den Bor - In de vorige afleveringen zijn de omvang van de opgave aangaande het verwarmen van woningen en de grote lijnen van de routes naar gasloos wonen geschetst. Als individu kun je stappen nemen en laten we dat vooral ook doen! Kleine stapjes of volledig in eigen hand, dat kan. Uiteindelijk bent u goedkoper uit. Laat u inspireren door sites als www.milieucentraal.nl en https://www.hierverwarmt.nl/ Toch ligt er een belangrijke taak voor overheden, netbeheerders en de financiële sector om deze transitie voor alle partijen realiseerbaar te maken. De kosten zijn immers…continue reading →