Earth hour

Earth hour

Esther van den Bor Bewustwording Hoe staat onze aarde ervoor? Welke processen zijn gaande? Hoe kwetsbaar is de natuur? Samen aandacht geven aan de aarde met alles wat er op leeft geeft een gevoel van verbondenheid. Bezorgd zijn, weten dat je niet de enige bent die bang is voor de toekomst, aan elkaar vertellen wat je wilt behouden. Zaterdag 24 maart van 20.30 tot 21.30 uur is het weer Earth Hour! Miljoenen mensen en duizenden organisaties in meer dan 185 landen doen dan één uur het licht uit om aandacht te vragen voor…continue reading →