Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van deze initiatieven is aandacht te vragen voor het grote belang van donkerte- en stiltebeleving. Stichting Groene Hart en Nederlandse Stichting Geluidhinder zijn direct betrokken bij deze bundeling van initiatieven rond deze thema's. In onze dynamische maatschappij hebben vele mensen het druk, voelen zich onder druk staan én er is er veel drukte en geluidsoverlast.…continue reading →