Polderen

Polderen

Esther van den Bor - Klaas van Egmond  Deze week in de Volkskrant een interview met Klaas van Egmond, met een kritische noot aangaande de Klimaattafels waar de landelijke aanpak rond het klimaatakkoord wordt uitgewerkt. Hij is oud-SER lid en hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere boeken op zijn naam staan. Polderen kan, maar in het huidige maatschappelijke systeem werkt het belemmerend. Wetenschappers hebben weinig zeggenschap, er wordt beperkt naar ze geluisterd. De grote bedrijven hebben de meeste macht gekregen en zij werken op subtiele wijze het nemen…continue reading →
Elektrisch rijden, voor en tegen

Elektrisch rijden, voor en tegen

Esther van den Bor - Elektrisch rijden Het is een niet om te keren ontwikkeling, die door onze regering wordt gestimuleerd. Een aantal feiten is inmiddels op een rij te zetten. Een paar artikelen geven die informatie. Ieder met iets andere cijfers, maar met een zelfde trend. Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen? Zijn elektrische auto's goed voor het milieu? Elektrische auto's toch niet zo milieuvriendelijk De productie van de elektrische auto en van de batterij is meer vervuilend dan die van een benzine-auto. Volgens TNO veroorzaakt het bouwen, onderhouden en recyclen van een…continue reading →
Inspiratie uit Friesland

Inspiratie uit Friesland

Places of Hope Weerbaarder, guller en attractiever Voor het Lage Midden van Fryslân heeft men de afgelopen tijd een ‘veenatelier’ georganiseerd. Zijn rendabele vormen van landgebruik ook op de langere termijn mogelijk, was de kernvraag. Het Lage Midden heeft overeenkomstige vraagstukken als de veengebieden in het Groene Hart; het gaat daar ook om bodemdaling, waterhuishouding en CO2-uitstoot. Het veenatelier maakte deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’, een nieuw perspectief op het Nederland van morgen, waarvan Maarten Hajer de curator is. Ik kreeg de brochure ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ met de resultaten…continue reading →
Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Lente

Lente

Esther van den Bor - We zien de natuur exploderen. Allerlei planten komen boven de grond en met het warme zonnetje krijgen we een heerlijk lentegevoel. Het fluiten van de vogels en hun drukke gedoe om nesten te bouwen versterkt dat gevoel. Mismatch Toch zit ergens in onze gedachten dat het wel erg vroeg is dat de pinksterbloem al bloeit en dat vogels aan het nestelen zijn. Wetenschappers constateren al jaren dat de eerste bloei van veel plantensoorten vergeleken met 10 jaar geleden tussen 4 en 10 dagen is vervroegd. Sommige planten bloeien…continue reading →