Bouwen in het Groene Hart: the times they are a-changing?

Bouwen in het Groene Hart: the times they are a-changing?

In de Volkskrant van 23 februari wordt uitgebreid verhaald over nut en noodzaak van Bouwen in het Groene Hart. Dit naar aanleiding van een uitspraak van minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren, dat we er door de toekomstige ‘woningnood’ in de Randstad niet onderuit kunnen om delen van het Groene Hart toch weer aan te tasten met woningbouw. Haar uitspraak is gebaseerd op cijfers van het CBS, het CPB en het PBL, die aangeven dat er de komende 20 jaar in Nederland 1 miljoen woningen bijgebouwd moeten worden om aan de bevolkingsgroei te…continue reading →