Inspiratie uit Friesland

Inspiratie uit Friesland

Places of Hope Weerbaarder, guller en attractiever Voor het Lage Midden van Fryslân heeft men de afgelopen tijd een ‘veenatelier’ georganiseerd. Zijn rendabele vormen van landgebruik ook op de langere termijn mogelijk, was de kernvraag. Het Lage Midden heeft overeenkomstige vraagstukken als de veengebieden in het Groene Hart; het gaat daar ook om bodemdaling, waterhuishouding en CO2-uitstoot. Het veenatelier maakte deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’, een nieuw perspectief op het Nederland van morgen, waarvan Maarten Hajer de curator is. Ik kreeg de brochure ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ met de resultaten…continue reading →
Koolstof en bodemdaling

Koolstof en bodemdaling

Esther van den Bor - Koolstof en de bodem Vorige week schreef ik over koolstof en de bodem. Over het aspect dat koolstof (CO2) vastgelegd kan worden in de bodem en in vegetatie. Deze week gaat het stuk over het aspect bodemdaling. In het veenweidegebied zakt de bodem, op de ene locatie meer dan op een andere. Wanneer dat gepaard gaat met verdroging (doordat het waterpeil niet kunstmatig hoog gehouden kan/mag worden) treedt oxidatie van het veen op en in dat proces komt extra CO2 vrij (nu geschat op 2% van de totale…continue reading →