Stichting Groene Hart Streekproducten, voorheen Groene Hart kloppend hart houdt zich met name bezig met het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe Groene Hart Streekproducten, het certificeren daarvan en de controle op de naleving van de certificeringsvoorwaarden zoals vastgelegd in de voorwaarden van de Stichting Streekproducten Nederland.