Het Perspectief voor het Groene Hart

Binnenkort komt de Stuurgroep Groene Hart met een zeer belangrijk document voor de toekomst van het Groene Hart: het Perspectief voor het Groene Hart.
De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 in werking treedt, verplicht provincies tot het opstellen van een provinciale Omgevingsvisie. Eén van de interessante kenmerken van het Groene Hart is, dat het in drie provincies ligt. Voor een samenhangende kijk op en beleid voor het Groene Hart is het van grote betekenis dat in de drie provinciale Omgevingsvisies op overeenkomstige manier wordt omgegaan met ons gebied. Daarom heeft de Stuurgroep Groene Hart vorig jaar besloten tot het opstellen van het Perspectief voor het Groene Hart.

Door velen is in regionale bijeenkomsten en werkateliers een bijdrage geleverd, waarop de Stuurgroep het Perspectief heeft samengesteld. De vijf thema’s van het Perspectief zijn landschap en identiteit, energietransitie, bodemdaling, economie en mobiliteit. Gezien door de ogen van de Stichting Groene Hart zal er ongetwijfeld een en ander aan te merken zijn op de inhoudelijke invulling; we zullen ons best om dat in het vervolg nog te verbeteren en aan te scherpen.

Wat we vooral zullen doen, is helpen om het niet alleen een wenkend perspectief maar vooral een werkend perspectief te laten zijn. We zullen werken aan de bekendheid ervan en draagvlak ervoor en we zullen sommige van de lastige thema’s uitdiepen en meer handen en voeten geven. Dit alles om te zorgen dat de drie Provinciale Staten het gezamenlijke Perspectief omarmen en het inbouwen in de uiteindelijke, afzonderlijke Omgevingsvisies.

We organiseren onder meer op in mei een ochtend over ‘landschap en identiteit’, in juni een toer rond energietransitie en richten in het najaar een tentoonstelling over stiltegebieden in.
We roepen iedereen op het Perspectief te lezen en uit te dragen. Want zonder perspectief verliest het Groene Hart langzamerhand zijn kwaliteiten.

Leen van der Sar, secretaris

This article has 2 comments

 1. Ad de Kort Reply

  Het groene hart ligt in drie provincies maar welke dan?
  Dit is een wat onbenullig voorbeeld, maar regelmatig kom ik in deze nieuwsbrief berichten tegen over een locatie waarvan ik dan geen idee heb waar dat is. Terwijl ik naar ik meen zelfs in het groene hart woon en al 45 jaar (Uithoorn). Ik zou er wat minder van uit gaan de uw lezers net zo compleet geïnformeerd zijn als ongetwijfeld uw redactie! Misschien ook eens een klein kaartje bij een artikel zetten?

 2. Karin Reply

  Als bewoner aan de rand van het Groene Hart in ZH, in Zoetermeer nabij het natuur en recreatiegebied de Balij, raadpleeg ik regelmatig de digitale kaart van de Kwaliteitsatlas van stichting Groene Hart om projecten en het beleid te volgen. De atlas kan ook geraadpleegd worden door bestuurders en belanghebbenden van de betrokken provincies (ZH, NH en Utrecht).
  Op de startpagina van Groene Hart info vind je een icoon wat je kunt aanklikken.

  Hierbij de link. Ik hoop dat het werkt.

  http://kwaliteitsatlas.nl/#new_tab

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *