Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De Omgevingswet komt er aan! Daarmee ook de ‘NOVI’. Dat is een nationale visie, een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen. Naast inhoudelijke keuzes bereidt de NOVI ook manieren van werken en organiseren voor die hierbij passen. Een aanpak wordt gekozen waarin overheden samen werken met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld De Stichting Groene Hart, bedrijven en inwoners (gebiedsgericht en opgavengericht).

De rijksoverheid kiest hierbij een die niet alleen kaders stelt, maar optreedt als partner in de regio en nieuwe aanpakken ondersteunt en ruimte maakt voor experiment en gericht leren en innoveren. Dat is niet niks en vraagt een behoorlijke omslag van denken. Het Rijk daalt af en gaat gebiedsgericht werken. Het regionale schaalniveau is daarbij cruciaal, omdat daar opgaven en aanpak samenkomen in specifieke gebieden.

Dit is nog abstract, maar in de ‘omgevingsagenda’s’ gaan de overheden bepalen (samen met maatschappelijke organisaties) wat de gezamenlijke aanpak is, passend bij de ambitie/opgave van dat gebied, bijvoorbeeld het Groene Hart. De Omgevingsagenda is geen nieuw formeel instrument van de Omgevingswet, maar is een platform voor afstemming en gezamenlijke aanpak. Deze krijgen stapsgewijs vorm vanaf 2019.

Om meer beeld te krijgen van de onderwerpen waarop gebiedsgerichte interbestuurlijke samenwerking en samenwerking met maatschappelijke organisaties is gewenst, organiseert NOVI (samen met provincies en gemeenten) in deze periode gebiedsdialogen in diverse gebieden in Nederland (Metropoolregio Amsterdam, Noord Nederland, Oost Nederland, Rotterdam Rijnmond, Limburg Brabant, Groene Hart). Deze krijgen een vervolg in het najaar.

De Stichting wil graag over het gehele Groene Hart een gebiedsdialoog om zo sterke en zwakke kanten van het geheel van het Groene Hart duidelijk in beeld te hebben bij alle overheden. Dan gaat het om sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio én om toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied.

Zie ook Nationale Omgevingsvisie

This article has 1 comment

  1. Hetty Litjens Reply

    “Een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen?” Dat begint te lijken op de sovjet-raden. Worden maatschappelijke partijen enkel erkend als ze instemmen met het overheidsbeleid? Zijn onafhankelijke maatschappelijke partijen niet langer gewenst? Ik maak me daar zorgen over.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *