De Stichting Groene Hart geeft de volgende vaste publicaties uit:

  • De Groene Flits met daarin wekelijks actueel nieuws uit en over het Groene Hart
  • het glossy magazine Groene Hart Leven
  • samen met de Unie van Vestingsteden, de Nieuwsbrief over de Oude Hollandse Waterlinie (OHW) met actueel nieuws, updates en aankondigingen over de OHW (viermaal per jaar) .

Sommige activiteiten van de Stichting worden op video opgenomen en via Groene Hart TV getoond. Klik op de menukopjes voor meer informatie over deze publicaties