Kwaliteit van onze leefomgeving

Esther van den Bor –

Wat wordt er onderzocht

De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning is op 19 juni gepubliceerd door het RIVM. Het Trendscenario en de Themaverkenningen brengen in beeld hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen. Zo worden de maatschappelijke opgaven voor de toekomst in kaart gebracht en ze trachten een antwoord te geven op de vraag: wat komt er op ons af? Geconcludeerd wordt dat er gezondheidswinst is te behalen wanneer mensen gezonder gaan leven en wanneer hun werk- en leefomgeving zo gezond mogelijk is.

Op de atlas van de leefomgeving staan de gemeten resultaten van factoren die bijdragen aan een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Gegevens over bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, geluidhinder, kwaliteit van zwemwater worden overzichtelijk gepresenteerd. Interessante en nuttige informatie.

Wat missen we eigenlijk
Deze metingen en analyses zijn uiterst belangrijk. Maar geven tegelijkertijd een vertekend beeld. De analyses richten zich uitsluitend op erkende ziektes en aandoeningen.
Ziekmakende en zelfs tot sterven leidende factoren zoals slaapverstoring door geluid, hinder door geur en geluid, aantasting door lood, worden niet meegenomen. Deze zijn immers niet rechtstreeks door te rekenen naar zorgkosten. De risico’s die de volksgezondheid in de nabije toekomst gaan beïnvloeden, maar waarvan wetenschappers de effecten nog niet kunnen inschatten worden wel genoemd. Dat zijn de toename van werkdruk en van medicijnresten, microplastics en nanodeeltjes in ons milieu. Deze laatste stoffen zijn al volop in ons drinkwater en voedsel aanwezig, maar wat dat met onze gezondheid doet is nog niet uitgedrukt in ziekte of sterven. Maar ook lichtvervuiling ’s nachts en elektromagnetische velden (telefoonnetwerken) dragen bij aan de sluipende afbraak van een gezonde leefomgeving. Als individu kunnen we die trends niet stoppen. Maar wat kost onze huidige levenswijze op de langere termijn? Ik denk dat we met elkaar moeten gaan afwegen waar de grenzen van dat aantasten van de kwaliteit van onze leefomgeving liggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *