Kwaliteit van leven

Esther van den Bor –

Wat vinden we kwaliteit van leven


Veel hoor je mensen zeggen dat gezondheid het belangrijkste voor ze is. Vaak worden ook de omgevingskwaliteiten zoals rust, openheid, natuur, cultuur genoemd. Waarden die Stichting Groene Hart probeert te beschermen. Veiligheid wordt ook erg gewaardeerd.

Ik begrijp de kloof tussen woord en daad niet.

Wat ik zie is dat we de natuur opgeven voor snellere bereikbaarheid, korte termijn winst, kortzichtig gebruik van de bodem en onevenwichtigheid van ecosystemen.
Dat we onze gezondheid aantasten met voedsel dat snel uit de grond getrokken wordt en door toevoegingen en bewerkingen onvoldoende voedingswaarde heeft. Dat we de lucht verontreinigen vanwege onze drang naar mobiliteit en spullen die vooral goedkoop en veel en gevarieerd thuis afgeleverd moeten worden. Dat we onze leefsfeer vol stoppen met geluid en straling en de waterkwaliteit schaden met plastics enz. Onze veiligheid zetten we op het spel door niet genoeg te doen om de klimaatverandering te stoppen. De ingezette stijging van temperatuur bedreigt direct onze manier van leven, op vele terreinen en zeer ingrijpend.

Uitspraak proces tegen de Staat
Het gerechtshof heeft Urgenda opnieuw in het gelijk gesteld, maar ging nog een stap verder. Elbert de Jong, hoofddocent aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit Utrecht: “Er is geconcludeerd dat het artikel 2 over het recht op leven en artikel 8 over het recht op eerbiediging van de privésfeer, rechtstreeks van toepassing zijn op deze zaak. Klimaatverandering vormt een ernstige bedreiging van deze rechten en de Staat heeft de verplichting om deze rechten proactief te beschermen. Het Hof baseert zich daarvoor op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het feit dat er politieke belangen op het spel staan of kostbare maatregelen moeten worden genomen, is dan minder relevant.”

En wij dan

Dat gezegd hebbende blijft het ook ieders persoonlijke (nood)zaak eerlijk te zijn en de eigen waarden te beschermen en na te streven. Voor veiligheid, gezondheid en de kwaliteit van leven draagt iedereen een eigen deel van verantwoordelijkheid. Voor jezelf, maar ook voor je gezin, je vrienden en familie. Het zijn geen ingewikkelde keuzen en onbereikbare doelen. Simpele dagelijkse dingen veranderen je kijk op de toekomst. Een paar van de vele voorbeelden zijn te vinden via deze links.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *