Kringloop landbouw

Esther van den Bor

Gemengd bedrijf
Nog niet zo lang geleden was de landbouw circulair te noemen, een kringloopbedrijf. Alles werd gebruikt. Ook nu zou daar grote winst te behalen zijn. We zitten vast in het denken van grote volumes tegen marktprijzen. Maar een ander verdienmodel geeft ruimte voor eigen keuzes en meer plezier in het vak. Dierlijke en plantaardige productiestromen aan elkaar koppelen levert een systeem waarbij reststromen volledig worden benut. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop. Voorwaarde is wel dat akkerbouwbedrijven en de veehouderij gaan samenwerken om die ketens te sluiten. Een andere manier van denken en werken is nodig. Hiermee kan volgens onderzoekers van Wageningen University & Research de volgende stap naar efficiëntie verhoging van de landbouw worden gerealiseerd.

Voedselverspilling is een symptoom van een slecht functionerend systeem
De Taskforce die aan deze verspilling een einde wil maken is een initiatief van WUR en is in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel opgezet om hierin verbetering tot stand te brengen. De Rabobank, het MKB en multinationals zijn aangesloten. Niet alleen het produceren van voedsel moet anders, maar ook de consument zal zich moeten aanpassen. Elke investering in het terugdringen van voedselverspilling levert geld op en bespaart de uitstoot van CO2. Half maart is een ander initiatief van start gegaan: het  platform Verspilling is Verrukkelijk.  18 Ondernemers stellen de waarde van voedsel centraal door op positieve manier te laten zien wat er mogelijk is met reststromen. Een heel concrete manier die bijdraagt aan de ambitie van de Taskforce Circular Economy in Food. Het streven is om 50 procent minder voedsel te verspillen in Nederland in 2030. Van al het voedsel dat wordt geproduceerd wordt nu ongeveer een derde niet gegeten. Om dat te verbeteren is samenwerking noodzakelijk, zal de overheid regels en wetten moeten aanpassen en zal de consument mee moeten bewegen om een eerlijke prijs te betalen voor dat wat er op het bord komt.

* (in dit artikel laten we aspecten als energie even buiten beschouwing).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *