Inspiratie uit Friesland
Turfwinning in ‘den natte’ Bron: It Damshûs, Nij Beets

Places of Hope

Weerbaarder, guller en attractiever

Voor het Lage Midden van Fryslân heeft men de afgelopen tijd een ‘veenatelier’ georganiseerd. Zijn rendabele vormen van landgebruik ook op de langere termijn mogelijk, was de kernvraag. Het Lage Midden heeft overeenkomstige vraagstukken als de veengebieden in het Groene Hart; het gaat daar ook om bodemdaling, waterhuishouding en CO2-uitstoot. Het veenatelier maakte deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’, een nieuw perspectief op het Nederland van morgen, waarvan Maarten Hajer de curator is.

Ik kreeg de brochure ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ met de resultaten van het veenatelier van Theo Vogelzang, één van onze bestuursleden, die er beroepshalve bij was betrokken. Ik vond het een inspirerende publicatie. Op een heldere manier worden lastige vraagstukken uiteengerafeld en perspectieven geschetst.
Natuurlijk is veenrijk Friesland niet identiek aan het Groene Hart, maar de benadering die men in het Lage Midden heeft gekozen, zou ook hier goed passen. Vooral omdat de perspectieven centraal staat, zodat gericht kan worden gewerkt aan de concrete invulling ervan. En omdat men niet is blijven steken in abstractie.
Maar zo hoort dat natuurlijk ook in ‘Places of Hope’.

Chris Kalden

https://peterderuyterlandschap.nl/uploads/PlacesofHope_brochure_def_LR2-1.pdf
https://placesofhope.nl/

Foto: Turfwinning in ‘den natte’
Bron: It Damshûs, Nij Beets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *