Groene Hart en jaarwisseling

U leest op dit moment de laatste Groene Flits van 2018. Dat betekent dat we weer tegen de Kerstdagen en de jaarwisseling zitten. Tijd voor reflectie over het afgelopen jaar en het komende jaar. Ik merk bij mezelf altijd een zekere aarzeling om Oud en Nieuw als breekpunt te zien. En ik vind het betreurenswaardig dat alleen deze periode aanleiding geeft tot reflectie.

Ondanks onze seizoenswisselingen ervaar ik het leven toch vooral als een continuüm, met een wisseling van drukke, soms zelfs hectische tijden en tijden van rust en reflectie. Onze gehaastheid verdringt te vaak de momenten van nadenken, over de dingen waar je mee bezig bent, welk effect je hebt en hoe effectief je daarin bent.

Het Groene Hart kent – gelukkig – veel continuïteit. Veel van de kwaliteiten ervan hangen samen met langzame, langdurige ontwikkelingen. Plotselinge veranderingen zijn vaak lastig om mee om te gaan. Denkt u maar aan het verschijnen van een enorm opslaggebouw, op een plek waar je daarvoor de horizon nog kon zien.
Tegelijkertijd spelen er dit moment vraagstukken die op de lange termijn het gezicht van het Groene Hart ingrijpend kunnen veranderen. Sommige daarvan kunnen dat op veel kortere termijn. Een voorbeeld daarvan is de energietransitie, die zomaar tot grote oppervlakten zonnepanelen kan leiden. Het is van grote betekenis dat we het gesprek over dergelijke ontwikkelingen met z’n allen goed voeren en tot gedragen keuzen komen.

We hopen dan ook  dat er meer energie komt in het debat over de kwaliteiten van het Groene Hart en over de betekenis ervan voor inwoners, bedrijven en instellingen die er wonen en actief zijn. En over de betekenis van het Groene Hart voor de stedelijke omgeving; het Groene Hart als onderdeel van de Groene Metropool.

Wij wensen u en allen die u dierbaar zijn, een voorspoedig en gezond 2019. We hopen dat het komende jaar ook u energie geeft om volop met (aspecten van) het Groene Hart bezig te zijn.
Mét de nodige momenten van beschouwing.

Namens het algemeen en dagelijks bestuur en alle vrijwilligers van de Stichting Groene Hart,

Chris Kalden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *