De Groene Hart Academie is in 2009 opgericht en ondergaat sinds 2015 een vernieuwingsslag. Enerzijds om meer te kunnen inspelen op kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk waar cross-overs tussen groen en techniek aan bod komen. Anderzijds om meer eigenaarschap van de kenniswerkplaats te creëren bij actoren in de regio.

Ondertussen werken studenten met docenten en deskundigen middels onderzoeksopdrachten aan diverse uitdagende kennisvraagstukken uit de beroepspraktijk. Daarmee wordt bijgedragen aan kennisontwikkeling voor een duurzame vitale regionale ontwikkeling van het Groene Hart.

Meer informatie staat op de website en deze factsheets:

Groene Hart Academie