Joop Zoetemelk in nieuwe (Tour) Groene Hart Leven!

Joop Zoetemelk in nieuwe (Tour) Groene Hart Leven!

In de polder leer je klimmen. Prachtige uitspraak van Joop Zoetemelk, die een column heeft geschreven in de nieuwe Groene Hart Leven. Naast een coverfoto van de Woerdense wielrenster Floortje Mackaij ook veel Tour de France-nieuws in het nieuwe zomernummer. Verder reportages over de hefbruggen langs de Gouwe, de hedendaagse schaapherder in het Groene Hart en heel veel boerderijen. Ook een reportage over het graf van Jan Pieter Heije, volksdichter en kindervriend en nog altijd bejubeld door zanglustigen. Daarnaast uittips en cultureel nieuws en natuurlijk van alles over de Prinsenmaand in september. Het…continue reading →
Plassengebieden Groene Hart verloederen in snel tempo

Plassengebieden Groene Hart verloederen in snel tempo

Afgelopen maand heeft de Stichting Groene hart aandacht gevraagd voor de verloedering van de plassengebieden in het Groene hart. In het AD Groene hart zijn hierover grote artikelen verschenen, met daarop weer veel reacties. Reeuwijkse Plassen… In Reeuwijk is inmiddels het Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen uitgebreid tot een zestal organisaties: Stichting Groene Hart, Wetlandwacht Vogelbescherming, Nivon, IVN, Stichting Natuurbeheer Reeuwijkse Plassen en KNVV Gouda. Zij hebben in een open brief aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk hun zorgen geuit over de Reeuwijkse Plassen. Zij vrezen dat als het nieuwe bestemmings-plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad,…continue reading →
Conferentie duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni in Alphen aan den Rijn

Conferentie duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni in Alphen aan den Rijn

In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen aan den Rijn; Coenecoop, gemeente Waddinxveen; Goudse Poort, gemeente Gouda en gemeente Bodegraven-Reeuwijk.In samenwerking met de bedrijven en gemeenten en in het bijzonder de gemeente Alphen aan den Rijn worden op woensdag 17 juni om 15.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Alphen aan den Rijn de resultaten gepresenteerd. Alle betrokken partijen willen graag een vervolg op dit project in de drie provincies van het Groene Hart.…continue reading →

Kanoërs nemen Schans Altelaat in gebruik!

Afgelopen woensdag onthulde wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn het infopaneel en de kanosteiger bij Schans Altelaat. Ooit lag hier in een bocht van het riviertje de Ziende een schans in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze gebeurtenis werd opgeluisterd door Stadhouder Willem III en de Trompetter van de Prins, die van te voren de gasten rondleidden door het schilderachtige plaatsje Zwammerdam. Verder waren een aantal leden van de kanovereniging de Kromme Aar actief betrokken; zij voeren de route mee en legden hun kano’s aan bij de gloednieuwe…continue reading →
Nieuwe waterlinie site: www.ontdekdewaterlinie.nl

Nieuwe waterlinie site: www.ontdekdewaterlinie.nl

De Stichting Groene Hart heeft haar bestaande sites oudehollandsewaterlinie.nl, prinsenmaand.nl en waterlinieopdekaart.nl samengevoegd tot een nieuwe website: www.ontdekdewaterlinie.nl. Op deze website is alle informatie voor bezoekers overzichtelijk gebundeld, zoals wandel- en fietsroutes of evenementen als de concerten in de Prinsenmaand. Maar ook historische achtergrondinformatie over de vestingsteden of de projecten die de Stichting uitvoert, zoals de aanleg van kanosteigers of picknickplekken. Zie: www.ontdekdewaterlinie.nlcontinue reading →
Schans Altelaat wordt onderdeel Rampjaarroute

Schans Altelaat wordt onderdeel Rampjaarroute

Op woensdag 13 mei zal wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn de lieu de memoire Schans Altelaat onthullen. Om dit punt weer zichtbaar te maken aan het publiek, heeft de Stichting Groene Hart hier een informatiepaneel en kanosteiger geplaatst als onderdeel van de zgn. Rampjaarroute. Deze gebeurtenis zal worden opgeluisterd door Stadhouder Willem III en de Trompetter van de Prins. Verder is de Alphense Kanovereniging De Kromme Aar bij de opening betrokken, een actieve vereniging met ongeveer 100 leden en een speciale, enthousiaste jeugdafdeling. Graag nodigt de Stichting belangstellenden uit voor de feestelijke onthulling…continue reading →
Promotie Groene Hart heeft nieuwe impulsen nodig

Promotie Groene Hart heeft nieuwe impulsen nodig

Geld Groene Hart niet goed besteed en Polders scoren minder. Dit zijn enkele koppen uit het AD Groene Hart van 7 mei, die daarbij citeert uit de Monitor van de Stuurgroep Groene Hart. De recreatie/toerisme sector is volgens die monitor goed voor 5,6% van de banen in het Groene Hart, wat minder is dan de 6,4%. De dagtochten in het Groene Hart genereren €1,67 miljard aan bestedingen, dit is 3,5% van de totale dagrecreatieve bestedingen in Nederland. Ook wordt genoemd een omzet van 30 miljoen ten gevolge van openluchtrecreatie-activiteiten. Deze mooie getallen leveren…continue reading →
Wethouder Kees van Velzen opent Schans Altelaat

Wethouder Kees van Velzen opent Schans Altelaat

Vlakbij Zwammerdam, waar de riviertjes de Meije en Ziende samenkomen, ligt een onopvallend bosje. Ooit lag hier Schans Altelaat, een kleine schans ter verdediging van de Oude Hollandse Waterlinie. Om dit weer zichtbaar te maken aan het publiek, heeft de Stichting Groene hart hier een informatiepaneel en kanosteiger geplaatst. Graag nodigt de Stichting belangstellenden uit voor de feestelijke onthulling door wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn op woensdag 13 mei om 15 uur. Plaats van handeling: café Gezwam in Zwammerdam. Deze gebeurtenis zal worden opgeluisterd door Stadhouder Willem III en…continue reading →
De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

Vorige week presenteerde Stuurgroepvoorzitter Han Weber de Groene Hart Monitor. In deze monitor wordt geconstateerd dat de bevolkings-omvang van het Groene Hart is al tien jaar vrijwel stabiel is. Er is slechts een kleine toename, terwijl de totale Nederlandse bevolking in deze periode met 3% toenam. In 2013 was de bevolkingstoename in het Groene Hart (+ 0,1%) fors lager dan in geheel Noord-Holland (+ 0,6%), Utrecht (+ 0,6%) en Zuid-Holland (+ 0,4%). Er zijn diverse krimpgemeenten in het Groene Hart. Hier is meestal sprake van minder dan 2% krimp in een periode van…continue reading →
Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Bij ons thuis hebben we regelmatig boterkoek. Iedereen krijgt een stukje geserveerd bij de koffie, gezellig. Maar de rest van de koek verdwijnt zonder dat iemand er nog wat van krijgt. Ingewijden weten dat iedere keer een klein stukje stiekem wordt opgesnoept. Niemand ziet echter dat het afgesneden puntje opgegeten wordt, maar ondertussen is aan het eind van de dag de hele boterkoek verdwenen…. Hét Groene Hart bestaat niet - dat is een veelgehoorde opmerking.  De reactie op deze stelling is afhankelijk van de gekozen invalshoek. Voor de investeerder, de boer, de ondernemer…continue reading →