Groene Hart en jaarwisseling

Groene Hart en jaarwisseling

U leest op dit moment de laatste Groene Flits van 2018. Dat betekent dat we weer tegen de Kerstdagen en de jaarwisseling zitten. Tijd voor reflectie over het afgelopen jaar en het komende jaar. Ik merk bij mezelf altijd een zekere aarzeling om Oud en Nieuw als breekpunt te zien. En ik vind het betreurenswaardig dat alleen deze periode aanleiding geeft tot reflectie. Ondanks onze seizoenswisselingen ervaar ik het leven toch vooral als een continuüm, met een wisseling van drukke, soms zelfs hectische tijden en tijden van rust en reflectie. Onze gehaastheid verdringt…continue reading →
Gaan voor kwaliteit

Gaan voor kwaliteit

Esther van den Bor - Kwaliteit van leven. In de Groene Flits van 15 oktober jl. schreef ik over kwaliteit van leven. Ik schrijf daar nu opnieuw over want de afgelopen week kwamen een aantal berichten samen. Geen kleine problemen: het hele juridische apparaat trekt aan alarmbellen, leerkrachten kreunen dat het zo niet langer kan, de gezondheidszorg laat ziekenhuizen failliet gaan, lokaal staan we toe dat werknemers van ver-weg worden aangevoerd en voor een habbekrats werken en gehuisvest worden. Is dat de samenleving die we met elkaar voor ogen hebben? De gemeenschappelijke deler…continue reading →
NOVI, POVI, GOVI

NOVI, POVI, GOVI

Een deel van u zal afhaken vanwege de gruwelijke afkortingen. Een ander deel van u zal denken waar gaat dit over. En de overige lezers zullen het herkennen en er waarschijnlijk ook zelf mee bezig zijn. NOVI, POVI en GOVI staan voor nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies. Dat zijn geweldig belangrijke beleidsdocumenten op basis van de Omgevingswet; dus went u maar aan het rijtje. Ik nam vorige week deel aan een bijeenkomst in de Garenspinnerij in Gouda over de plek van het Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie. De bijeenkomst werd georganiseerd door…continue reading →
Hoe hoger hoe beter?

Hoe hoger hoe beter?

Esther van den Bor en Chris Kalden - Hoge molens vangen veel wind. Langs de A12 bij Waddinxveen staan vier grote windmolens met een ashoogte van 75 meter en een tiphoogte van 120 meter. Er waren plannen voor een vijfde, maar die is vanwege geluidoverlast niet haalbaar gebleken. De gemeente Waddinxveen ziet daarom af van aanpassing van het bestemmingsplan en gaat alternatieven onderzoeken. Eén daarvan is al aangedragen door de exploitant van de bestaande windmolens: vervangen van de vier huidige door drie hogere windmolens. Vanwege Schiphol (!) bestaat ter plekke een hoogtebeperking tot…continue reading →
MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

MIRT, Krimpenerwaard, oeververbinding en woningbouw

Op 22 november zijn de afspraken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, kortweg MIRT genoemd, bekend geworden. Onderdeel ervan zijn de afspraken over het Gebiedsgericht bereikbaarheidsprogramma Rotterdam Den Haag. Een belangrijk onderdeel daar weer van is de Préverkenning Oeververbinding Rotterdam. In de preverkenning zitten drie varianten voor een nieuwe oeververbinding: één in West: oeververbinding bij Stadshavens Rotterdam (Waal­haven-Merwe-Vierhavens), één in Oost: oeververbinding tussen Feijenoord en Kralingen/De Esch en één in Oost-oost: oeververbinding tussen Ridderkerk en Krim­penerwaard. In oktober heeft de gemeenteraad van Krimpenerwaard in meerderheid besloten om een aanbod te voor de…continue reading →
Panorama Krimpenerwaard

Panorama Krimpenerwaard

Afgelopen woensdag is in Lekkerkerk het zogenaamde Panorama Krimpenerwaard gepresenteerd door de Tafel van Verkenning onder leiding van Sybilla Dekker, oud-minister van VROM. Iedereen die in de inhoud is geïnteresseerd, kan een exemplaar van het Panorama downloaden van www.panoramakrimpenerwaard.nl Lees dan vooral ook de inleidende hoofdstukken waarin de gevolgde principes en de lagenbenadering uit de doeken wordt gedaan. Vanuit het gezichtspunt van de Stichting Groene Hart is er van alles te zeggen over de 29 agendapunten in het Panorama; dat zullen we ook zeker doen. Ik richt me nu op het proces dat…continue reading →
Alle opties open

Alle opties open

Esther van den Bor Meningen verdeeld Binnen Stichting Groene Hart is een Kwaliteitsteam dat regelmatig samenkomt. Vrijwilligers met verschillende achtergronden, die zich bezighouden met de kwaliteit van het Groene Hart. Zij houden de Kwaliteitsatlas bij, organiseren debatten of verdiepingstournee ’s. Soms staan zij met raad en daad lokale groepen terzijde, vaker signaleren ze de problemen die 'Groene Hart breed' spelen en brengen die onder de aandacht. Soms via de website van de Kwaliteitsatlas in de hoop dat er discussie ontstaat, maar ook regelmatig direct bij bestuurders. Intern zijn er ook discussies gaande. Bijvoorbeeld…continue reading →
Windmolens mogen best

Windmolens mogen best

Naar mijn mening is het een verkeerde weg om steeds te blijven stellen dat windmolens 'bij ons' niet moeten/niet mogen. Het alternatief van geen windmolens plaatsen levert een onomkeerbare stijging op van de temperatuur. Amersfoort aan zee en dan is er helemaal geen Groene Hart meer over. Denk liever mee over de locaties die het minst storend zijn. Langs de N11 vind ik ze niet storend en langs enkele andere snelwegen is er eveneens weinig te verpesten aan het landschap. Blokkendozen vind ik veel erger om te zien. Voor de hoeveelheid energie die…continue reading →
Weer en klimaat

Weer en klimaat

Esther van den Bor - Wat is ook al weer het verschil?  Het weer is de zoals de atmosfeer nú is. Steeds wisselend met de seizoenen. Gekeken wordt naar de temperatuur, de neerslag, de wind of hoeveel en wat voor bewolking er is. Het klimaat is een gemiddelde van al die parameters, gemeten over een langere periode van bijvoorbeeld dertig jaar. In Nederland hebben we een gematigd zeeklimaat. Mede onder invloed van de Noordzee zijn er relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Is verandering erg? Wat merken we…continue reading →
Kinderklimaattop

Kinderklimaattop

Esther van den Bor - Trap je energiek Leerlingen van vijf basisscholen uit Bodegraven-Reeuwijk kwamen afgelopen week naar het zalencentrum De Brug. De gemeente organiseerde een kinderklimaattop! Informatie, leuke workshops en springen op de energieopwekkende dansvloer. Bezig zijn met energie is leuk! Deze vijf scholen namen de uitdaging aan en hebben in de afgelopen maanden uitgebreid aandacht gegeven aan de klimaatvraagstukken. Leerlingen van de groepen 7 en 8 werkten in groepjes ideeën uit. De in de klassen uitgekozen beste voorstellen werden op de klimaattop gepresenteerd. De jury kreeg van elk groepje de toelichting…continue reading →