Wat gooi je zelf aan voedsel weg?

Esther van den Bor

Wat gaat er mis?
Voedselverspilling is veel mensen een doorn in het oog. En we gooien wat weg met zijn allen. Wereldwijd belandt één op elke drie geproduceerde calorieën niet in de mond van de consument. Dat is 105 -145 kilo per hoofd van de bevolking ofwel 2 miljoen kilo voedsel in Nederland. De grotere aandacht voor dit onderwerp heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke verbeteringen. Dit blijkt uit de begin juli uitgebrachte update van de Monitor Voedselverspilling 2009-2016.

Wanneer we bedenken dat het niet alleen verspilling van kostbaar voedsel betreft, maar ook van energie, land en water dat voor de productie wordt ingezet, wordt de noodzaak dit probleem echt aan te pakken nog groter. Ook in het kader van circulaire economie/grondstoffenakkoord en CO2 emissies. Ca 25% van alle CO2 emissies wereldwijd worden direct veroorzaakt door de teelt van landbouwgewassen voor productie van voedsel en veevoer. Minder verlies en verspilling dragen dus wel degelijk bij aan lagere CO2 uitstoot.

Wat doen bedrijven?
Duidelijk inzicht moet verkregen worden waar in de ketens de verspilling plaats vindt. Onderscheid kan gemaakt worden tussen verlies en verspilling. Verlies kan worden beperkt door betere infrastructuur voor oogst, opslag, verpakking en transport. Bijproducten kunnen worden ingezet als veevoer of grondstof van andere producten. De niet vermijdbare reststromen moeten zowel ecologisch als economisch een hogere waarde krijgen. De totale grondstoffen-efficiëntie moet omhoog en dat levert een positief effect op de kostprijs. Met name voor deze aanpak is samenwerking in ketens nodig. In Nederland is begin 2017 de Taskforce Circular Economy in Food (TCEiF) gestart. De Taskforce is een samenwerkingsverband van 25 partners zoals Wageningen University & Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen EZ) en de Alliantie Verduurzaming Voedsel. Lees ook Taskforce moet circulaire economie in agrifood versnellen

Ook zorgorganisaties werken gemeenschappelijk aan een programma om gezonder te koken en veel minder voedsel weg te gooien. Supermarkten krijgen tips om verspilling tegen te gaan en verschillende initiatieven zijn in gang gezet.

Wat kun je zelf doen?
Daar liggen vooral voor elk individu kansen. Volgens de rapporten zijn we als consument goed voor bijna een kwart van het verlies aan perfect eetbaar voedsel. Brood belandt het vaakst bij het afval, gevolgd door groenten en fruit. Dat veel mensen geen onderscheid maken tussen ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’, en zo nodeloos eten weggooien, is een oud zeer. Laat je echter vooral inspireren door het initiatief van achttien bedrijven (waaronder Kromkommer, Instock en Beeblue) die samen met MVO Nederland de handen ineen slaan om de boodschap te verkondigen dat voedsel te kostbaar is om te verspillen. Kijk op Verspilling is Verrukkelijk en pas toe! Een smakelijke zomer gewenst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *