Gemene Goed economie

Esther van den Bor

Een beweging
De Oostenrijkse universitair docent Christian Felber gaat met zijn stellingen en principes een stap verder dan diegenen die een eerlijke prijs voor producten centraal stellen. Economie is verworden tot de kunst om geld te verdienen en rijk te worden, kapitalisme. Dat gaat ten koste van andere zaken. Economie is van oorsprong een systeem waarin geld het middel is om een doel te bereiken. In de Gemene Goed economie komt ethiek op de eerste plaats. Bedrijven en overheden hanteren een Gemene Goed Balans en economisch succes wordt niet langer gemeten aan het BBP (Bruto Binnenlands Product), maar aan GGP (Gemene Goed Product). De indicatoren voor dit GGP zijn onder meer humane arbeidsvoorwaarden, ecologische productieprocessen, verdeling van de opbrengsten, gelijke behandeling van mannen en vrouwen..… Indicatoren die vaak al zijn uitgewerkt in corporate social responsability-programma’s, OESO-richtlijnen en ISO-systemen. Al meer dan 500 bedrijven werken met een dergelijke Gemene Goed Balans en de belangstelling, ook op Europees niveau, is groot. In 2018 wordt in Oostenrijk de eerste bank geopend.

Externe kosten verrekenen?
De uitgangspunten van Christian Felber gaan verder dan het beprijzen van externe kosten van klimaat, bodem, water, gezondheid en sociaal  welzijn. Maar het bewust worden van de eindigheid van het systeem zoals we dat nu hanteren groeit wel sterk.
Grote bedrijven, partijen op de Zuidas, het ministerie van Economische Zaken, investeringsfondsen stellen naast hun winst- en verliesrekening vaak al een berekening op die rekening houdt met sociale en economische impact. Deze bedrijven dringen er openlijk op aan dat de werkelijke prijs van producten en diensten moet worden verrekend. De NS heeft bijvoorbeeld n.a.v. een dergelijke berekening besloten om helemaal op groene stroom over te gaan. De milieuschade werd berekend op 60 miljoen euro!
De waarde van een gezonde bodem, biodiversiteit, gezondheid van de mens leiden tot een breder welvaarts begrip. Een voordeel van het in geld uitdrukken van sociale en natuurlijke kosten is dat het dimensies vergelijkbaar maakt. De baten/kosten van het ene aspect zijn af te zetten tegen die van een ander aspect. De oprichting van de National Capital Coalition brengt onderzoek en dus beweging in de financiële wereld op gang. En dat is pure winst.

Foto van ontluikende rabarberplant

This article has 2 comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *