Fair trade week

Esther van den Bor –

Eerlijke handel.

Meerdere gemeenten in het Groene Hart dragen de eervolle titel ‘Fair trade gemeente’. Daar zijn de bestuurders trots op. De inwoners ook? Heeft u gemerkt dat het afgelopen week Fair trade week was. Met speciale aandacht voor de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s) en Women Empowering?
In mijn gemeente waren er meerdere activiteiten. Een wethouder die een hele dag uittrekt om met ondernemers, de WereldWinkels en kerken in gesprek te gaan. Persberichten die de koplopers tonen en waarin gesproken wordt over nut en noodzaak van fair trade en duurzaamheid. Heel goed!
Want het is van belang dat de burger, de ondernemer en alle gemeenten zich bezig houden met zulke onderwerpen! Omdat grote bedreigingen voor ons en onze manier van leven onder ogen gezien moeten worden en vervolgens gepareerd. Klimaatverandering en maatschappelijke/economische ongelijkheid zijn ondermijnende krachten. Voor de temperatuurstijging en de desruptie die daarvan het gevolg is, is het al 5 over 12! Maar nog kunnen we (nog) die tegengaan door nu te handelen.

Klimaat en Fair trade
Tijdens het symposium dat Waardzaam organiseerde, 30 oktober, werd gerefereerd aan de SDG’s. Deze doelen – beschreven door de Verenigde Naties – helpen de ondernemer om concreet te maken waar je maatschappelijke inbreng het meeste effect heeft. Hoe je je eigen kracht kunt inzetten om bij te dragen aan een toekomstbestendige maatschappij en dus het voortbestaan van je eigen bedrijf kunt helpen veiligstellen. De spreker Reinier van den Berg (ex weerman) haalde zijn 5 punten plan aan, dat daar op aansluit. Fair trade is één van de maatregelen die de dreiging van een onhoudbare klimaatverandering kan stoppen. Eerlijk handelen met erkenning van de behoeften van anderen. Zowel mens, dier, plant, aarde en dan zowel dichtbij als veraf en in de (nabije) toekomst. Waardzaam is niet de enige organisatie die op dit terrein actief is. Maar deze sfeerimpressie stimuleert wel. Laat je inspireren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *