Elektrisch rijden, innovatie

Esther van den Bor

Elektrisch rijden – gewoon
In de Groene Flits van 3 september jl. heb ik beloofd enkele innovaties door te geven. Niet zozeer de nieuwe modellen van de grote automerken. De elektrische auto’s worden sneller en mooier en hebben een steeds grotere actieradius. Ook het laadnetwerk breidt zich uit zodat het steeds simpeler wordt ook voor de grote afstanden de elektrische auto te gebruiken. Voor vrachtverkeer worden er nu al elektrisch aangedreven exemplaren gemaakt die tot 40 ton kunnen vervoeren en een rijbereik van 100 km hebben. Ook andere vrachtwagens voor binnenstedelijk vervoer zijn op de markt, iets kleiner maar met een groter bereik.

Innovaties
De innovaties richten zich op andere brandstof. Bijvoorbeeld het opwekken van elektriciteit vanuit met mierezuur ‘hydrozine’. Studenten van de TU Eindhoven testen een stadsbus die prima functioneert en duurzaam, schoon rijdt, zie artikel.  Deze stof heeft een hoge energiedichtheid en is breed verkrijgbaar in de industrie en kan duurzaam worden geproduceerd.

Proefprojecten starten rond het combineren van auto-delen en gezamenlijk energie opwekken. Gemeenten, Rijk, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven werken aan het versterken van groei, leefbaarheid en innovatie in het Nederlandse en Europese stedennetwerk. De City Deal komt voort uit het interbestuurlijke programma Agenda Stad. In 7 steden worden in de komende 3 jaar woningbouwprojecten opgeleverd waarbij auto’s structureel gedeeld worden. Omdat minder parkeerplaatsen nodig zijn daalt de prijs van de woning en is er meer ruimte voor speelplaatsen en groen. De energie voor de elektrische deelauto’s wordt opgewekt met zonnepanelen en in een aantal projecten gaat de accu van de auto’s een rol spelen bij de energievoorziening in de wijk. Stilstaande auto’s kunnen als onderdeel van een slimme laadinfrastructuur (een smart grid) overtollige energie opslaan voor later gebruik.

Door samenwerken wordt ook de procedure voor de uitbreiding van het publiek laadnetwerk versneld. Het portaal  Laadpaal Portaal nodig maakt snel schakelen tussen de verschillende partijen mogelijk waardoor de aanvraagtijd verkort wordt van gemiddeld 4-6 maanden naar 3-4 maanden.

DHL start in Groningen een eerste CityHub, waarbij juist “de last-mile distributie” verduurzaamd wordt. Uniforme containers vol met pakketten worden naar de rand van de stad vervoerd en vervolgens met Cubicycle (een containerfiets) of een Cubivan (een elektrische pick-up) naar de eindbestemming gebracht.

Studenten van de TUecomotive werken al een paar jaar aan het recyclebaar maken van auto’s. Slimme biobased materialen die gemakkelijk van elkaar te scheiden zijn aan het eind van de levenscyclus van de auto. Het eerste exemplaar is een tweezitter met een redelijk grote actieradius met de naam Noah gepresenteerd: Nieuwe ontwikkeling.

Als laatste voorbeeld vermeld ik het Italiaanse bedrijf XEV dat een elektrische tweezitter voor in de stad op de markt brengt. Bijzonder is dat de meeste onderdelen 3D geprint zijn. Een kleine en lichte auto met slechts 57 onderdelen (in tegenstelling tot een gewone auto die er 2000 heeft) maakt dat de productiekosten laag zijn. De eerste exemplaren moeten in het tweede kwartaal van 2019 geleverd kunnen worden.

Een wereld in beweging !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *