Elektrisch rijden, voor en tegen

Esther van den Bor –

Elektrisch rijden

Het is een niet om te keren ontwikkeling, die door onze regering wordt gestimuleerd.
Een aantal feiten is inmiddels op een rij te zetten. Een paar artikelen geven die informatie. Ieder met iets andere cijfers, maar met een zelfde trend.
Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen?
Zijn elektrische auto’s goed voor het milieu?
Elektrische auto’s toch niet zo milieuvriendelijk

De productie van de elektrische auto en van de batterij is meer vervuilend dan die van een benzine-auto. Volgens TNO veroorzaakt het bouwen, onderhouden en recyclen van een elektrische auto meer dan 14 ton CO2. Omgerekend is dat 64 gram per kilometer. Voor benzine- of dieselauto’s is dat 35- 46 gram per kilometer. Bovendien zijn voor de productie van de batterijen zeldzame grondstoffen als neodymium en lithium nodig. Het ontginnen van deze metalen is zeer milieuverontreinigend vanwege waterverbruik, luchtverontreiniging en het vrijkomen van toxische stoffen. Een ander negatief punt van elektrische wagens is het feit dat de batterij veel weegt en dat maakt de wagens zwaarder. Autoproducenten proberen dit probleem te compenseren door voor andere delen lichtere materialen te gebruiken zoals aluminium en koolstofvezel composieten. Jammer genoeg is er heel veel energie nodig om deze materialen te produceren en dat maakt de ecologische voetafdruk van de elektrische wagen dus weer groter.

Het opladen van de auto kan met grijze of met groene stroom. Stroom van fossiele bron geeft vrijwel evenveel CO2 als wanneer benzine of diesel wordt getankt. Wanneer hernieuwbare energie wordt gebruikt bij het laden is er geen CO2 uitstoot.

Bij het rijden stoot een elektrische auto geen CO2 uit. Voor een kleine, nieuwe benzine-auto is de uitstoot volgens TNO circa 120 gram CO2 per kilometer. Hier zit dus grote winst voor het milieu. Een andere winstfactor is de afwezigheid van de schadelijke uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), roet en fijnstof.

Het recyclen van de complete elektrische auto’s inclusief batterijen en koolstofvezels levert meer CO2 uitstoot dan de recycling van conventionele auto’s.

De conclusie is steeds dat elektrisch rijden schoner voor het milieu is en beter voor de gezondheid. Bij gebruik van groene stroom is de CO2 uitstoot overduidelijk gunstiger dan die bij brandstofmotoren. Alle schrijvers erkennen bovendien dat de noodzaak om minder fossiele brandstof te gebruiken groot is.
De technische ontwikkelingen gaan heel snel en de schadelijke aspecten worden in de komende jaren geminimaliseerd. Volgende week enkele voorbeelden van innovatie op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *