Circulaire economie

ESTHER VAN DEN BOR – Een lineair ingesteld productie- en consumptie patroon leidt tot uitputting van grondstoffen en energie. De wegwerpcultuur staat de circulaire economie in de weg. We zullen wereldwijd de kringlopen moeten sluiten: Circulair produceren en consumeren.

Groen belastingstelsel
In december kwam een rapport uit van The Ex’tax Project, een studie van een Nederlandse organisatie die onderzoek doet naar een ander belasting­systeem. Samen met Deloitte, EY, KPMG Meyburg en PwC leggen zij de stappen uit die noodzakelijk zijn om via het belastingstelsel Europa drastisch te vergroenen. Minder lasten op arbeid en meer heffingen op grondstoffen en vervuiling leidt tot sterke teruggang van milieu- en gezondheidsschade, waterverbruik en CO2-uitstoot. Bovendien zijn extra banen en economische groei het resultaat van deze ommezwaai naar een feitelijk principe van ‘de vervuiler betaalt’. Meer details over The Ex’tax Project zijn te vinden in de publicatie New era. New plan. Europe.

Verlaging BTW op reparaties en verlagen van belasting op arbeid
In Zweden zijn de eerste stappen naar een verschuiving van vervuilingslasten al in gang gezet. Vanaf januari 2017 is de BTW voor alle reparaties sterk verlaagd zodat niet 25%, maar slechts 12% van de reparatiekosten via BTW worden geheven. Daarnaast bracht de  Zweedse regering een wetsvoorstel uit waardoor consumenten een gedeelte van de belasting op reparaties van elektrische huishoudelijke apparatuur, zoals koelkasten en wasmachines, terug kunnen vragen. De wet lijkt het te gaan halen. Het inzetten van fiscale regelgeving en een krachtiger milieubeleid zorgen ervoor dat de transitie naar een circulaire economie wordt gestimuleerd. Ook bedrijven reageren positief op deze wetsvoorstellen en zijn op zoek naar duurzame alternatieven om de milieuvoetafdruk van hun handelingen te verkleinen en hun businessmodellen aan te passen volgens de principes van de circulaire economie. Innovatie, energie-efficiëntie en nieuwe businessmodellen worden bedacht en toegepast. Vaak liggen kansen in het aanbieden van diensten in plaats van het verkopen van producten. Eigenaar blijven van het product en de grondstoffen opnieuw gebruiken draagt bij aan een circulaire economie. Eenvoudig zal het niet zijn, maar wel uitdagend. Lees het artikel over Zweden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *