Alle opties open

Alle opties open

Esther van den Bor Meningen verdeeld Binnen Stichting Groene Hart is een Kwaliteitsteam dat regelmatig samenkomt. Vrijwilligers met verschillende achtergronden, die zich bezighouden met de kwaliteit van het Groene Hart. Zij houden de Kwaliteitsatlas bij, organiseren debatten of verdiepingstournee ’s. Soms staan zij met raad en daad lokale groepen terzijde, vaker signaleren ze de problemen die 'Groene Hart breed' spelen en brengen die onder de aandacht. Soms via de website van de Kwaliteitsatlas in de hoop dat er discussie ontstaat, maar ook regelmatig direct bij bestuurders. Intern zijn er ook discussies gaande. Bijvoorbeeld…continue reading →