Renoveren

Renoveren

Esther van den Bor Bouwbedrijven en klussers Het is hoogtij voor aannemers en iedereen die met de bouw en interieurs van woningen te maken heeft. Er wordt verbouwd, gerenoveerd, verbeterd. Maken we van de gelegenheid gebruik om onze woningen direct klaar te maken voor de toekomst? In een artikel van februari 2017 stond al de opgave omschreven van 1000 woningen die per dag gerenoveerd zouden moeten worden tot Nul-op-de-Meter woningen. Woningen die in het gebruik energie neutraal zijn. Onlangs, meer dan 15 maanden later ! (ofwel ruim 450 dagen) heeft Bernard Wientjes, de…continue reading →
Kamerbrief regiodeals verschenen

Kamerbrief regiodeals verschenen

Minister Schouten van LNV heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de invulling van de regiodeals waarvoor het kabinet enkele honderden miljoenen beschikbaar heeft. De Minister stelt de eerste tranche open met een budget van € 200 miljoen. Per regiodeal draagt het rijk tussen 5 en 50 miljoen bij aan de afzonderlijke deals. Tot 1 september kunnen voorstellen worden ingediend. In het Groene Hart is door een aantal overheden (provincies, gemeenten en waterschappen) enkele maanden geleden het initiatief genomen om te komen tot een regiodeal 'Bodemdaling in Groene Hart'. Er wordt…continue reading →
Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Nationale Omgevingsvisie – NOVI

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduwen vooruit. De Omgevingswet komt er aan! Daarmee ook de 'NOVI'. Dat is een nationale visie, een visie die gedragen en herkend moet wordt door alle overheden én ook door maatschappelijke partijen. Naast inhoudelijke keuzes bereidt de NOVI ook manieren van werken en organiseren voor die hierbij passen. Een aanpak wordt gekozen waarin overheden samen werken met maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld De Stichting Groene Hart, bedrijven en inwoners (gebiedsgericht en opgavengericht). De rijksoverheid kiest hierbij een die niet alleen kaders stelt, maar optreedt als partner in de regio en…continue reading →
Verpakkingen vernieuwd

Verpakkingen vernieuwd

Esther van den Bor Als er dan toch iets omheen moet Verpakken is vaak een noodzaak. Niet verpakken geeft beschadiging en sneller bederf. Maar de hoeveelheden waar we mee te maken hebben zijn enorm. En meestal wordt het materiaal maar één keer gebruikt. In januari werden de vijf winnaars bekend gemaakt van een wedstrijd met de opdracht om nieuwe materialen te ontwerpen die reguliere plastics moeten vervangen die moeilijk of slechts met hoge kosten recyclebaar zijn. Zie  Circular Materials Challenge. Zo ontstaan geweldige nieuwe oplossingen die opnieuw aantonen dat we met al onze…continue reading →
Voedselambities provincie Zuid-Holland

Voedselambities provincie Zuid-Holland

Esther van den Bor Voedselfamilies Een jaar geleden schreef ik al over de Voedselfamilies. Een initiatief van de provincie Zuid-Holland om een transitie te regisseren rond gezond en lokaal voedsel. Uiteenlopende partijen uit de gehele voedselketen kwamen opnieuw bij elkaar om te analyseren wat er gedaan moet worden om in het jaar 2036 de gehele bevolking van de provincie voor 80% lokaal voedsel te laten eten. Uit berekeningen blijkt dat aandeel haalbaar te zijn. Wel onder een aantal voorwaarden. Hoe ziet de toekomst eruit De aanwezigen waren vrijwel unaniem in hun analyse dat…continue reading →
Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Esther van den Bor Tijd voor bespiegeling Onze aarde is in gevaar. De aarde warmt op, mede door het feit dat we grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van olie, steenkool en aardgas komt CO2 vrij die in de eeuwen hiervoor is vastgelegd. Wetenschappers tonen aan dat door stijging in de atmosfeer van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas, de temperatuur stijgt. Dat geeft aanleiding tot het veranderen van het klimaat – wereldwijd. Zie Climate Challenge. Wanneer de aarde meer dan 3-4 graden opwarmt heeft dit verstrekkende gevolgen. Het weer wordt…continue reading →
Ontluikende college akkoorden

Ontluikende college akkoorden

Esther van den Bor Nieuwe colleges in de gemeenten na de verkiezingen Het Groene Hart is meer dan de som der delen van de gemeenten afzonderlijk. De Handreiking die Stichting Groene Hart heeft verstuurd naar alle politieke partijen is misschien weer in de la beland. Haal die Handreiking daaruit bij de onderhandelingen die tot nieuwe coalitieakkoorden moet leiden! In de Handreiking wijst de Stichting op de noodzaak van samenwerken en verder kijken dan het lokale eigenbelang. Samenwerken van politieke partijen en omliggende  gemeenten. De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn het bewaken en…continue reading →
Fairtrade en klimaat

Fairtrade en klimaat

Esther van den Bor - Fairtradeweek van 6 – 13 mei Het grootste deel van de gemeenten in het Groene Hart mag de eervolle titel Fairtrade gemeente voeren. Fairtrade staat voor eerlijke handel en een eerlijk loon voor mensen in ontwikkelingslanden, waarbij tevens zo goed mogelijk schade aan het milieu wordt vermeden. Een groot scala aan producten heeft een certificering van Max Havelaar of Fairtrade in enige vorm. Niet alleen bij de aankoop van koffie en bananen kan de consument een keus maken voor eerlijke merken. Ook voetballen, bloemen, kleding, speelgoed, software kunnen…continue reading →
Innovatie in de bouw

Innovatie in de bouw

Esther van den Bor Reclame voor een event Van 17 – 19 april vindt in de Rai in Amsterdam een grootschalig event plaats van bouw en vastgoed. Deze sector is in beweging. En niet zo’n klein beetje. Op dit event worden maar liefst 120 innovatieve ideeën en concepten aan de beursgangers gepresenteerd. Daarnaast zijn er 10 meest succesvolle voorstellen genomineerd voor een innovatie prijs The innovation challenge 2018. De inzendingen zijn door de jury beoordeeld op impact, schaalbaarheid, vernieuwingsgraad en klantwaarde. Wat opvalt Mij valt het op dat de meeste van deze 10…continue reading →
Kringloop landbouw

Kringloop landbouw

Esther van den Bor Gemengd bedrijf Nog niet zo lang geleden was de landbouw circulair te noemen, een kringloopbedrijf. Alles werd gebruikt. Ook nu zou daar grote winst te behalen zijn. We zitten vast in het denken van grote volumes tegen marktprijzen. Maar een ander verdienmodel geeft ruimte voor eigen keuzes en meer plezier in het vak. Dierlijke en plantaardige productiestromen aan elkaar koppelen levert een systeem waarbij reststromen volledig worden benut. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten, worden gebruikt als eindproduct of grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.…continue reading →