Het Groene Hart vraagt om aandacht

Het Groene Hart vraagt om aandacht

Ron Gast, voormalig voorzitter SGH - PING!  Maandagmorgen 8.30 uur piept mijn mail van het Groene Hart. Elke week en dat al jaren lang is dat geluid onmiskenbaar: het Groene Hart vraagt om aandacht! Honderden bestuurders, ambtenaren en vrijwilligers werden en worden geattendeerd op datgene wat zij zonder er over na te denken als volstrekt normaal ervaren, namelijk de unieke omgeving waarin zij wonen en werken. Holland op z’n mooist. Logisch dat Stichting Groene Hart daar keer op keer op wijst en de inzet van allen vraagt. Artikelen over gebeurtenissen, politieke keuzen en…continue reading →
Elektrisch rijden, innovatie

Elektrisch rijden, innovatie

Esther van den Bor Elektrisch rijden - gewoon In de Groene Flits van 3 september jl. heb ik beloofd enkele innovaties door te geven. Niet zozeer de nieuwe modellen van de grote automerken. De elektrische auto’s worden sneller en mooier en hebben een steeds grotere actieradius. Ook het laadnetwerk breidt zich uit zodat het steeds simpeler wordt ook voor de grote afstanden de elektrische auto te gebruiken. Voor vrachtverkeer worden er nu al elektrisch aangedreven exemplaren gemaakt die tot 40 ton kunnen vervoeren en een rijbereik van 100 km hebben. Ook andere vrachtwagens…continue reading →
Elektrisch rijden, voor en tegen

Elektrisch rijden, voor en tegen

Esther van den Bor - Elektrisch rijden Het is een niet om te keren ontwikkeling, die door onze regering wordt gestimuleerd. Een aantal feiten is inmiddels op een rij te zetten. Een paar artikelen geven die informatie. Ieder met iets andere cijfers, maar met een zelfde trend. Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische voertuigen? Zijn elektrische auto's goed voor het milieu? Elektrische auto's toch niet zo milieuvriendelijk De productie van de elektrische auto en van de batterij is meer vervuilend dan die van een benzine-auto. Volgens TNO veroorzaakt het bouwen, onderhouden en recyclen van een…continue reading →
De macht van de grote getallen

De macht van de grote getallen

Esther van den Bor Mijn bijdrage Wanneer ik een drankje met een rietje koop sta ik niet stil bij het effect van dat ene rietje. Maar wanneer ik me bewust wordt dat in Nederland alleen al bijna 8 miljoen rietjes per dag worden weggegooid, wordt ik zenuwachtig. Denk eens hoeveel koffiebekers worden uitgegeven, of hoeveel Nespresso cupjes worden weggegooid per dag of hoeveel zakdoekjes of …... dan duizelt het. Samen sterk De grotere bedrijven kunnen gelukkig juist met die grote aantallen een inzamelingsysteem, of een ander product rendabel maken. Zo probeert Nespresso de…continue reading →
Wat gooi je zelf aan voedsel weg?

Wat gooi je zelf aan voedsel weg?

Esther van den Bor Wat gaat er mis? Voedselverspilling is veel mensen een doorn in het oog. En we gooien wat weg met zijn allen. Wereldwijd belandt één op elke drie geproduceerde calorieën niet in de mond van de consument. Dat is 105 -145 kilo per hoofd van de bevolking ofwel 2 miljoen kilo voedsel in Nederland. De grotere aandacht voor dit onderwerp heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke verbeteringen. Dit blijkt uit de begin juli uitgebrachte update van de Monitor Voedselverspilling 2009-2016. Wanneer we bedenken dat het niet alleen verspilling van kostbaar…continue reading →
Kwaliteit van onze leefomgeving

Kwaliteit van onze leefomgeving

Esther van den Bor - Wat wordt er onderzocht De vierjaarlijkse Volksgezondheid Toekomst Verkenning is op 19 juni gepubliceerd door het RIVM. Het Trendscenario en de Themaverkenningen brengen in beeld hoe onze volksgezondheid en zorg zich de komende 25 jaar ontwikkelen als we op de huidige voet door zouden gaan en niets extra’s zouden doen. Zo worden de maatschappelijke opgaven voor de toekomst in kaart gebracht en ze trachten een antwoord te geven op de vraag: wat komt er op ons af? Geconcludeerd wordt dat er gezondheidswinst is te behalen wanneer mensen gezonder…continue reading →
Groene Hart Winkel stopt per 1 juli op locatie Meulmansweg

Groene Hart Winkel stopt per 1 juli op locatie Meulmansweg

De Groene Hart Winkel sluit per 1 juli de deuren in de bibliotheek in Woerden. De belangstelling voor streekproducten is onveranderd groot, maar de huurkosten van het mooie pand zijn uit de huidige verkoop niet op te brengen. Dat heeft te maken met de verminderde behoefte aan kantoorruimte van de Stichting Groene Hart en met het vertrek van TIP Woerden naar het Kaaspakhuis waardoor de VVV-functie op deze locatie verviel. Daarbij sluiten de winkelactiviteiten van de Stichting Groene Hart niet meer aan bij de wijze waarop de Stichting Groene Hart haar activiteiten vorm…continue reading →
Circulaire economie

Circulaire economie

Esther van den Bor - Van afval naar grondstof kan (bijna) Gisteren was ik te gast bij het recycling bedrijf Retour Matras. Een tweede vestiging werd geopend in Alphen aan den Rijn. Uitbreiding was hard nodig omdat de fabriek in Lelystad de vraag niet meer aan kon. Nu worden ongeveer de helft van alle afgedankte matrassen in Nederland uit elkaar gehaald en de grondstoffen worden voor ca 90% hergebruikt. Samenwerking met andere bedrijven levert nieuwe producten op van isolatiemateriaal, materiaal voor sportvelden en kleding. Er wordt zelfs gewerkt aan de productie van een…continue reading →
Vandaag beginnen met duurzamer leven

Vandaag beginnen met duurzamer leven

Esther van den Bor - Grote complexe thema’s Duurzaamheid wordt wel een container begrip genoemd. Je kan er van alles in stoppen. De definitie voor duurzame ontwikkeling die veel wordt aangehaald komt uit het rapport van de VN-commissie Brundtland (1987): “Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.” Het rapport concludeerde vooral dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de…continue reading →
Inspiratie uit Friesland

Inspiratie uit Friesland

Places of Hope Weerbaarder, guller en attractiever Voor het Lage Midden van Fryslân heeft men de afgelopen tijd een ‘veenatelier’ georganiseerd. Zijn rendabele vormen van landgebruik ook op de langere termijn mogelijk, was de kernvraag. Het Lage Midden heeft overeenkomstige vraagstukken als de veengebieden in het Groene Hart; het gaat daar ook om bodemdaling, waterhuishouding en CO2-uitstoot. Het veenatelier maakte deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’, een nieuw perspectief op het Nederland van morgen, waarvan Maarten Hajer de curator is. Ik kreeg de brochure ‘Weerbaarder, guller en attractiever’ met de resultaten…continue reading →