Zaterdag culturele opening Maand van het Groene Hart

Zaterdag culturele opening Maand van het Groene Hart

Zaterdag 21 maart om 13 uur is de culturele kickoff van de Maand van het Groene Hart, met Rebecca de Boer van buitenplaats De Blauwe Meije als gastvrouw. Burgemeester Molkenboer van Woerden en burgemeester Buijserd van Nieuwkoop overhandigen dan streekeigen kunst en lekkernijen als symbool voor gastvrij ontmoeten in het Groene Hart op de brug over de Meije; dit is de grens van Utrecht/Zuid-Holland. Hiermee wordt de Kunst in de Natuur Tour gestart, een fiets/wandel- en vaartour, die allerlei buiten- en binnen-exposities van vele kunstenaars uit het Groene Hart om de Nieuwkoopse plassen…continue reading →
Nieuwe Waterlinieglossy boordevol toeristische tips!

Nieuwe Waterlinieglossy boordevol toeristische tips!

De waterlinieglossy is een speciale uitgave van Groene Hart Leven, geheel gewijd aan de Oude Hollandse Waterlinie. Centraal staat de toeristische beleving: wandelen in de elf vestingsteden, fietsroutes, Muiderslot en Loevestein en het waterliniepad van Gorinchem naar Muiden. Daarnaast veel aandacht voor de geschiedenis (o.a. een artikel van Luc Panhuysen over het Rampjaar), het Singelplan van Woerden en de Erfgoedlijnen van Zuid-Holland. Verder uiteraard heel veel uittips. Deze dubbeldikke glossy (68 pagina’s) is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Stichting Groene Hart en Struinen & Vorsen; sponsoren zijn o.m. Zuid-Holland, een aantal vestingsteden en…continue reading →
Bezoek Zaans Rietveld hoogtepunt Kwaliteitstournee

Bezoek Zaans Rietveld hoogtepunt Kwaliteitstournee

Een groene dubbeldekker bus met rond de vijftig bestuurders, statenleden en natuurbeschermers toerde afgelopen zaterdag door het Groene Hart op zoek naar kwaliteit. Bezocht werden onder andere het Landgoed Bredius in Woerden, het Parkbos (in aanleg) in Haarzuilens, Green Parq Reewijkse Hout en de polder Weids Bloemendaal. Maar daarnaast kregen ook stadsvernieuwing (Defensie-eiland Woerden) en duurzame bedrijventerreinen( Middelland, Goudse Poort) veel aandacht. Hoogtepunt was het bezoek aan Zaans Rietveld, een vogelrijke polder even ten zuiden van Alphen aan den Rijn die wordt bedreigd door plannen voor de aanleg van de N 207 Corridor.…continue reading →
Waterlinieglossy voor gedeputeerde Han Weber

Waterlinieglossy voor gedeputeerde Han Weber

Vrijdag j.l. verscheen een Special van Groene Hart Leven over de Oude Hollandse Waterlinie. Het eerste exemplaar van deze waterlinieglossy werd door directeur Erfgoedhuis Andries Ponsteen uitgereikt aan gedeputeerde Han Weber die met zijn Erfgoedtafel dit project mogelijk heeft gemaakt. Directeur Erfgoedhuis Andries Ponsteen biedt gedeputeerde Han Weber een fles inundatiewater van de Oude Hollandse Waterlinie aan Plaats van handeling: het gemaal De Hooge Boezem achter Haastrecht, waar de Oude Hollandse waterlinie een belangrijke rol speelt. Naast Ponsteen voerden ook Chris Kalden (voorzitter Stichting Groene Hart), Jaap Barendrecht (Zesde boezemmolen) en Anita van…continue reading →
Expositie Levend Erfgoed in de Blauwe Meije

Expositie Levend Erfgoed in de Blauwe Meije

Danielle Verweij - hoofdredacteur van Magazine Groene Hart leven - maakte een mooie collectie foto’s van Levend Erfgoed: traditionele beroepen in het Groene Hart. De mens schept en Verweij heeft het vastgelegd op intieme wijze. Een unieke portret serie van 22 mensen met passie voor hun traditionele vak. Bij deze expositie hoort het boekje Levend Erfgoed met interviews met de geportretteerden, opgemaakt door Joke Kramer, historica verbonden aan de Stichting Groene Hart. Dit boekje is ook te koop als leuk presentje voor eenieder die mensen met passie waardeert. De expositie hangt in Galerie Buitenplaats De…continue reading →
Woerden en Nieuwkoop openen samen Maand van het Groene Hart 2015

Woerden en Nieuwkoop openen samen Maand van het Groene Hart 2015

Op 21 maart begint de Maand van het Groene hart, dit jaar georganiseerd door Stichting Groene Hart, Groene Hart Kloppend Hart en Merk en Marketing Groene Hart. De officiële start is ’s ochtends in Leiden met de traditionele Joop Zoetemelk Classic. ’s Middags van 13.00 tot 15.00 uur is er in Buitenplaats De Blauwe Meije in Zegveld een culturele manifestatie met als thema Kunst in de natuur; deze wordt geopend door burgemeester Frans Buijserd van Nieuwkoop en mogelijk ook wethouder Margot Stolk van Woerden. De Blauwe Meije staat symbool voor ontmoeting op de grens…continue reading →
Onderzoekers op pad in de polder Bijleveld

Onderzoekers op pad in de polder Bijleveld

De Woerdense polder Bijleveld staat reeds lange tijd in de belangstelling van allerlei plannen. Zo hebben de Stichting Groene Hart en de Groene Buffer vorig jaar een inrichtingsplan gepubliceerd, dat de steun kreeg van de Woerdense politieke partijen en maatschappelijke organisaties in de provincie. Enkele bouwstenen van dit plan zijn: robuuste landbouw, recreatie en een zorglandgoed. Voor de polder Bijleveld is de ontwikkelingsrichting inmiddels helder, maar kan en wil de agrarische sector invulling geven aan die ontwikkelingsrichting en economisch vitaal blijven functioneren? Om dit te onderzoeken hebben de Stichting Groene Hart en Stichting…continue reading →
Utrecht Weigert bijdrage Nationale Herdenking Waterlinie

Utrecht Weigert bijdrage Nationale Herdenking Waterlinie

De provincie Utrecht geeft geen bijdrage aan de voorbereiding van de Nationale herdenking van de Oude Hollandse Waterlinie. Een verzoek hiertoe aan de Gedeputeerden Mariette Pennarts en Bart Krol van respectievelijk cultuur en groen is afgewezen. De Unie van Vestingsteden en de provincie Zuid-Holland nemen wel deel aan de voorbereidingen. Zuid-Holland heeft zelfs een bedrag van € 28.500 beschikbaar gesteld. Projectdirecteur Bernt Feis zou het jammer vinden als de provincies niet samen gaan optrekken bij de herdenking: De viering van 200 jaar waterlinies 1815-2015 en de opening van het Waterliniemuseum Fort Vechten zouden een…continue reading →
Van buiten word je beter

Van buiten word je beter

Namens het bestuur van de Stichting Groene Hart wens ik alle lezers van onze Groene Hart Flits een voorspoedig 2015. Ik hoop dat het een jaar met voldoening, plezier en gezondheid zal zijn. Het Groene Hart heeft zeker ook met gezondheid te maken. Er is steeds meer (empirisch én theoretisch) bewijs dat een groene omgeving van hoge kwaliteit de gezondheid bevordert. Dat komt onder meer tot uiting in minder gezondheidsklachten en beter bestand zijn tegen stress. “Van buiten word je beter” geldt voor ons als volwassenen, maar buiten zijn in het groen is…continue reading →
Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Netwerk Natuurverenigingen Reeuwijkse Plassen over ontwerp bestemmingsplan: De samenwerkende natuurorganisaties KNNV Gouda , IVN IJssel, Wetlandwacht voor Vogelbescherming en Stichting Groene Hart reageren kritisch op het ontwerp bestemmingsplan Plassengebied. Graag willen zij samen met anderen hun commentaar omzetten in positieve daden. "Het zou zoveel beter kunnen, als je de handen ineen slaat", aldus woordvoerder Ron Gast. "Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken in het beheer van het Plassengebied: je kunt denken aan een burgerinitiatief waarbij maatschappelijke organisaties, bezoekers en bewoners samen met overheden het beheer aanpakken”. “Natuur en landschap worden…continue reading →