Vertel het verhaal

Vertel het verhaal

Esther van den Bor - De ongemakkelijke waarheid Vanaf het begin van de jaren 70 (1970) kwamen de eerste signalen naar voren dat de ontwikkelingen van het milieu en de biodiversiteit de verkeerde kant op gaan. Niet heel erg lang daarna kwamen klimaatverandering en duurzaamheid in het rijtje van doemscenario’s te staan. De koplopers weten hoe groot de problemen zijn. Hoe verstrekkend de consequenties en hoe urgent het is om andere koersen te gaan varen. Zoals de wetenschappers van uit de gehele wereld, directeuren van grote bedrijven, de militaire top van Amerika en…continue reading →
Fair trade week

Fair trade week

Esther van den Bor - Eerlijke handel. Meerdere gemeenten in het Groene Hart dragen de eervolle titel 'Fair trade gemeente'. Daar zijn de bestuurders trots op. De inwoners ook? Heeft u gemerkt dat het afgelopen week Fair trade week was. Met speciale aandacht voor de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen (Sustainable Development Goals (SDG’s) en Women Empowering? In mijn gemeente waren er meerdere activiteiten. Een wethouder die een hele dag uittrekt om met ondernemers, de WereldWinkels en kerken in gesprek te gaan. Persberichten die de koplopers tonen en waarin gesproken wordt over nut en noodzaak…continue reading →
Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven

Esther van den Bor - Wat vinden we kwaliteit van leven Veel hoor je mensen zeggen dat gezondheid het belangrijkste voor ze is. Vaak worden ook de omgevingskwaliteiten zoals rust, openheid, natuur, cultuur genoemd. Waarden die Stichting Groene Hart probeert te beschermen. Veiligheid wordt ook erg gewaardeerd. Ik begrijp de kloof tussen woord en daad niet. Wat ik zie is dat we de natuur opgeven voor snellere bereikbaarheid, korte termijn winst, kortzichtig gebruik van de bodem en onevenwichtigheid van ecosystemen. Dat we onze gezondheid aantasten met voedsel dat snel uit de grond getrokken…continue reading →
Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Aandacht voor donkerte- en stiltebeleving

Al vele jaren worden in het laatste weekend van oktober de Nacht van de Nacht (de nacht van zaterdag op zondag) en de Dag van de Stilte (de zondag) georganiseerd. Dit jaar op 27 en 28 oktober. Het doel van deze initiatieven is aandacht te vragen voor het grote belang van donkerte- en stiltebeleving. Stichting Groene Hart en Nederlandse Stichting Geluidhinder zijn direct betrokken bij deze bundeling van initiatieven rond deze thema's. In onze dynamische maatschappij hebben vele mensen het druk, voelen zich onder druk staan én er is er veel drukte en geluidsoverlast.…continue reading →
Oude Patronen loslaten

Oude Patronen loslaten

Esther van den Bor Protest en weerstand Protest en weerstand hoor je op dit moment veelvuldig. “Van gas los gaat te snel.” “Het energie neutraal maken van de eigen woning is te duur.” “Elektrische auto’s en vooral accu’s zijn vervuilend.” “De burger draait op voor de kosten van de klimaatmaatregelen en we weten niet wat juist is.” Ook bedrijven die niet de koplopers zijn zuchten en steunen dat 'het te snel gaat, oneerlijke concurrentie met het buitenland, de onzekerheden te groot'. De overheid moet kennelijk duidelijkheid scheppen en alles op orde hebben zodat…continue reading →
OPROEP Zichtbaar worden

OPROEP Zichtbaar worden

Esther van den Bor - Verandering is noodzakelijk - Afgelopen week verscheen de 600e Groene Flits. Wat een mooie artikelen zijn daarin opgenomen, uit een breed palet van onderwerpen. Een aantal sluit aan bij de thema’s waar ik in mijn eigen column over schrijf. Ik verwijs nu naar twee artikelen. Dat van Minister Carola Schouten. De nieuwe richting van denken die zij beschreven heeft is een goed begin. De commentaren waarnaar in de kwaliteitsatlas wordt verwezen, bieden een goede nuancering. Maar het is een begin van een andere manier van werken waartoe we…continue reading →
Polderen

Polderen

Esther van den Bor - Klaas van Egmond  Deze week in de Volkskrant een interview met Klaas van Egmond, met een kritische noot aangaande de Klimaattafels waar de landelijke aanpak rond het klimaatakkoord wordt uitgewerkt. Hij is oud-SER lid en hoogleraar milieukunde en duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en heeft meerdere boeken op zijn naam staan. Polderen kan, maar in het huidige maatschappelijke systeem werkt het belemmerend. Wetenschappers hebben weinig zeggenschap, er wordt beperkt naar ze geluisterd. De grote bedrijven hebben de meeste macht gekregen en zij werken op subtiele wijze het nemen…continue reading →
Bericht uit Leimuiden

Bericht uit Leimuiden

Trix van Puffelen - De Flits is voor mij een mogelijkheid  om bedreigingen voor het Groene Hart te kunnen aankaarten. In ons dorp zijn er veel inwoners die zich zorgen maken over hoe ons dorp er in de toekomst uit gaat zien. Het grote probleem waarmee we in Leimuiden  naar mijn mening te maken hebben is de grote wens tot groei van het gemeentebestuur: meer woningen, meer vakantiewoningen en meer industrieterreinen.  En dat gaat uiteraard allemaal ten koste van het open landschap. En gegroeid zijn we. Uit een onderzoek van de NOS van…continue reading →
We doen graag het goede

We doen graag het goede

Sandra van Winden, bestuur SGH - De Groene Flits is een fenomeen. In de beginjaren baanbrekend. Bestuurders openden iedere maandag de mail en voelden vast enige opluchting als hun gemeente niet genoemd stond. Als luis in de pels heeft de Flits velen van hen geïrriteerd en de beslissers over het Groene Hart beïnvloed. En nog steeds ontvangen ongeveer 4000 mensen iedere maandagmorgen gratis de Flits. Hiervan zijn circa 1400 vrienden die het Groene Hart een warm hart toedragen voor minimaal €20 per jaar - een oproep aan de andere ontvangers om toch ook…continue reading →
Samen sterk en zichtbaar

Samen sterk en zichtbaar

Esther van den Bor - De wereld waarin ik leef houdt niet op bij mijn voordeur. Ook de straat, de openbare ruimte van mijn dorp, het Groene Hart, 'verweggistan', zijn de ruimten waarin ik me beweeg. Die wil ik mooier, beter, socialer, duurzamer  maken. Ik kies daarvoor manieren die bij mij passen, die me in de gelegenheid stellen om daadwerkelijk iets te doen. Schrijven, praten, samenbinden, doen. Maar het moet wel resultaat opleveren, al is dat vaak pas op lange termijn zichtbaar of merkbaar. Wat ik merk is dat ik als eenling ideeën…continue reading →