themawijzerHet project Winst uit Milieu heeft een nieuwe wending gekregen. Samen met Grontmij en IVAM zijn in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, vier bedrijventerreinen in het Groene Hart nader onderzocht. Volgens de methodiek van DPL-BT is een nulmeting uitgevoerd op 18 aspecten die het hele palet van duurzaam ondernemen vertegenwoordigen. De Themawijzer richt zich met name op milieu, sociaal-maatschappelijke en organisatorische aspecten.

De nulmeting van DPL-BT geeft ook een waarde aan economische aspecten. Voor de terreinen Coenecoop (Waddinxveen),Goudse Poort (Gouda), Zoutman (Bodegraven – Reeuwijk) en PCT & IPC Terrein (Alphen a/d Rijn) is in 2014 en begin 2015 het duurzaamheidsprofiel opgesteld en zijn de rapportcijfer op basis van de scores gegeven. Zie de website van IVAM voor meer informatie en de resultaten.
DPLDT

Na het vaststellen van de nulmeting zijn de resultaten van deze nulmetingen met de bedrijvenverenigingen en de gemeenten besproken, onder leiding van de Grontmij. Ondernemers stelden een eigen top-5 van maatregelen op die kwaliteit en duurzaamheid vergroten op de korte maar vooral op de lange termijn en zo bijdragen aan bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn. De ondernemers werken deze ideeën uit en de gemeente en provincie ondersteunen en stimuleren hen om tot uitvoering over te gaan. Voor de provincie is de economische slagkracht belangrijk, maar de initiatieven tot verbetering moeten komen vanuit de ondernemers zelf.

De eerste fase van het project Duurzame bedrijventerreinen in het Groene Hart is afgerond. Het eindrapport wordt aangeboden aan de gedeputeerde van de provincie Zuid Holland, mevrouw Adri Bom.
symposiumOp de slotbijeenkomst, het symposium van 17 juni 2015 in Alphen aan den Rijn, waren vertegenwoordigers van de overheid, de ondernemers, maatschappelijke organisaties en onderwijs aanwezig. De discussies waren levendig. Gesteld werd dat de werkmethode van DPL-BT gemeenten en ondernemers goed met elkaar laat samenwerken, de taal waarin gesproken wordt is dezelfde. De analyse van de huidige stand van zaken is helder zichtbaar en werkt als katalysator. Op basis daarvan is het mogelijk om met elkaar de meest belangrijke maatregelen op te stellen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden. Dat stimuleert om concrete projecten te formuleren en aan de slag te gaan.

symposium2

De provincie is een belangrijke partner in het proces dat kwalitatieve verbetering van de bedrijventerreinen tot gevolg heeft. Deze werkmethode (DPL-BT) uitrollen over meerdere gemeenten brengt de doelstellingen van schone energie, sterke bedrijven in een aantrekkelijk landschap dichterbij. De provincie geeft bovendien de nodige autoriteit om partijen aan te zetten tot samenwerken, communiceert breed en kan kennis verbinden. Inmiddels hebben een aantal gemeenten aangegeven verder te willen gaan met de werkmethode. Ook zijn coalities van bedrijven geïnteresseerd om bij te dragen aan het effectueren van de geprioriteerde maatregelen. Duurzaamheid is een vanzelfsprekend element in het toekomstbestendig maken van de huidige bedrijven terreinen, dat is zonneklaar. De eerste 325 hectare is nu onderzocht en de initiatiefnemers willen graag op naar de 2000 ha, liefst onder de regie van de provincies.

Neem voor meer informatie contact op met Esther van den Bor, projectleider Winst uit Milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *