Ideeën Versterking Stiltegebieden

Ideeën Versterking Stiltegebieden

Voor Stichting Groene Hart heeft de nieuwe samenwerking met Stilte Ned.werk en Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) geleid tot een interessant en drukbezocht symposium. De provincie Noord Holland was een prima gastheer en de gedeputeerde Adnan Tekin liet horen dat de provincie actief zoekt naar versterking van haar groene stiltegebieden. De goede presentaties bevatte veel feitelijke informatie over de kansen om stilte en rust te creëren: de invloed van groen op gezondheid en de schade die gebrek aan stilte veroorzaakt. Dit versterkte de wens bij alle aanwezigen om beleid voor stiltegebieden om te zetten…continue reading →
Dag van de Stilte opmaat voor komend symposium

Dag van de Stilte opmaat voor komend symposium

In de aanloop naar het komende symposium kreeg het project Geluid van de Stilte vorige week diverse keren aandacht. Eerst bij het fluistervaren over de Vlist op zaterdag 28 oktober. Bij deze Haastrechtse Nacht van de Nachtactiviteit was een mini-expositie in de hal van het Gemaal opgesteld en opvarenden beleefden de stilte van de Hooge Boezem tijdens het éénmalige elektrische varen over dit slingerende veenriviertje. Daags erna was het de Dag van de Stilte. Op een prachtige locatie in Amersfoort was de landelijke samenkomst in het VlinderHuys. Ook hier was Stichting Groene Hart…continue reading →
Kernwaarde Stilte

Kernwaarde Stilte

Esther van den Bor In het Groene Hart is stilte een kernwaarde De hoeveelheid geluid om ons heen neemt langzamerhand toe. Het is als een deken die dikker wordt en strakker om ons heen zit. Dat doen we met elkaar. Meer mensen, meer machines, meer verkeer, meer … Maar je bewust zijn van de voordelen van stilte en weten dat veel geluid schade doet aan je gezondheid is belangrijk. Na onderzoek van Marcus Spronk en het daaruit voortgekomen rapport 'Een tegengeluid voor stilte' is Stichting Groene Hart gestart met een serie activiteiten om…continue reading →
Stiltewandeling ‘de Ronde Hoep’

Stiltewandeling ‘de Ronde Hoep’

De Stichting Groene Hart heeft een expositie over de stiltegebieden gerealiseerd die tot circa 30 augustus 2017 te zien is in het provinciehuis van Noord-Holland. In het kader van deze expositie organiseert de Stichting wandelingen rondom de stiltegebieden in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo staat er voor zondag 3 september 2017 een wandeling op het programma in de Ronde Hoep, een polder en stiltegebied gelegen ten zuiden van Ouderkerk aan de Amstel. De polder is een uniek voorbeeld van een historisch veenweidegebied en geheel omgeven door veenrivieren. Dat maakt deze polder tot een van…continue reading →
Stiltewandeling Natuurgebied ‘Willeskop’

Stiltewandeling Natuurgebied ‘Willeskop’

De Stichting Groene Hart heeft een expositie over de stiltegebieden gerealiseerd die tot circa 30 augustus 2017 te zien is in het provinciehuis van Noord-Holland. In het kader van deze expositie organiseert de Stichting wandelingen rondom de stiltegebieden in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. Zo staat er voor zondag 10 september 2017 een wandeling op het programma in Natuurgebied Willeskop, een Stiltegebied gelegen tussen twee middeleeuwse houtkades in. Waar de kades in de Middeleeuwen door de mens werden gebruikt als landscheiding, vormen ze tegenwoordig een ideale groene snelweg voor de kleine diersoorten en uiteraard ook…continue reading →
Stiltetentoonstelling

Stiltetentoonstelling

De door Stichting Groene Hart samengestelde tentoonstelling over stilte en stiltegebieden is op 27 juli geopend in het provinciehuis van Noord Holland. De sectormanager omgevingsbeleid, Bregje van Beekvelt,  sprak de aanwezige gasten toe. Zij sprak van de problemen en kansen die het nieuwe beleid van de provincie aangaande stilte met zich mee brengt. Daarin wordt gezocht naar de balans tussen de druk op de open ruimte en de behoefte aan stilte en natuur. Een overzichtskaart van alle stiltegebieden in Noord Holland is toegevoegd aan de tentoonstelling. De tentoonstelling staat tot 30 augustus 2017…continue reading →
Stilte

Stilte

Stilte is een kernwaarde Het Groene Hart is een gebied met een duidelijke identiteit en veel ruimtelijke kwaliteiten. Natuur, landschap, cultuur, openheid en stilte zijn kernwaarden. Stilte en rust heeft een mens hard nodig. In stiltegebieden kun je op adem komen, van de natuur en het landschap genieten. Juist de mensen die in de steeds drukker wordende stedelijke omgeving wonen hebben de stilte nodig om weer in evenwicht te komen. Lawaai tast namelijk onze gezondheid aan en het CBS stelt dat jaarlijks enkele honderden mensen overlijden als gevolg van de herrie. Langdurige geluidshinder…continue reading →