Het Perspectief voor het Groene Hart

Het Perspectief voor het Groene Hart

Binnenkort komt de Stuurgroep Groene Hart met een zeer belangrijk document voor de toekomst van het Groene Hart: het Perspectief voor het Groene Hart. De nieuwe Omgevingswet, die waarschijnlijk eind 2019/begin 2020 in werking treedt, verplicht provincies tot het opstellen van een provinciale Omgevingsvisie. Eén van de interessante kenmerken van het Groene Hart is, dat het in drie provincies ligt. Voor een samenhangende kijk op en beleid voor het Groene Hart is het van grote betekenis dat in de drie provinciale Omgevingsvisies op overeenkomstige manier wordt omgegaan met ons gebied. Daarom heeft de…continue reading →