Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Zorgen over Visie Krimpenerwaard

Op 11 april werd voor degenen die er aan hebben bijgedragen, de grootste belanghebbenden en een aantal stakeholders de Strategische Visie Krimpenerwaard van professor Riek Bakker gepresenteerd. Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat met grote belangstelling werd uitgekeken naar dit document, waarvoor bijdragen zijn geleverd door ondernemers, agrariërs en bewoners. Natuurorganisaties met belangen in dit gebied (het Zuid-Hollands Landschap, Staatsbosbeheer, de NVWK) zijn bij het proces niet betrokken geweest. Mevrouw Bakker heeft haar sporen ruimschoots verdiend als stedenbouwkundige in met name Rotterdam, maar zij woont in het landelijke Berkenwoude en kwam als…continue reading →
Visie op de Krimpenerwaard

Visie op de Krimpenerwaard

Op 11 april presenteren Jaap Smit als voorzitter van de Waardcommissie, en Riek Bakker als initiatiefneemster, de uitkomsten van een participatieproces over de toekomst van de Krimpenerwaard. In het afgelopen halfjaar is door een fiks aantal betrokkenen uit de Krimpenerwaard, ondersteund door experts, gediscussieerd over de wenselijke toekomst van dit prachtige deel van het Groene Hart. Die gebeurtenis is om minstens twee redenen interessant. Vanzelfsprekend vanwege de inhoudelijke invulling van belangrijke thema’s als landschap en natuur, landbouw, waterhuishouding en bodemdaling, economie en infrastructuur. Maar misschien nog wel meer om de invloed van het…continue reading →