Koolstof en bodemdaling

Koolstof en bodemdaling

Esther van den Bor - Koolstof en de bodem Vorige week schreef ik over koolstof en de bodem. Over het aspect dat koolstof (CO2) vastgelegd kan worden in de bodem en in vegetatie. Deze week gaat het stuk over het aspect bodemdaling. In het veenweidegebied zakt de bodem, op de ene locatie meer dan op een andere. Wanneer dat gepaard gaat met verdroging (doordat het waterpeil niet kunstmatig hoog gehouden kan/mag worden) treedt oxidatie van het veen op en in dat proces komt extra CO2 vrij (nu geschat op 2% van de totale…continue reading →