Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Wat moet ik met klimaat en duurzaamheid

Esther van den Bor Tijd voor bespiegeling Onze aarde is in gevaar. De aarde warmt op, mede door het feit dat we grote hoeveelheden fossiele brandstoffen verbruiken. Bij de verbranding van olie, steenkool en aardgas komt CO2 vrij die in de eeuwen hiervoor is vastgelegd. Wetenschappers tonen aan dat door stijging in de atmosfeer van de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas, de temperatuur stijgt. Dat geeft aanleiding tot het veranderen van het klimaat – wereldwijd. Zie Climate Challenge. Wanneer de aarde meer dan 3-4 graden opwarmt heeft dit verstrekkende gevolgen. Het weer wordt…continue reading →
Ontwikkelingen en realiteit

Ontwikkelingen en realiteit

Esther van den Bor - Koplopers Op beurzen, in tijdschriften en nieuwsbrieven staan de verhalen van de koplopers. Over nieuwe automodellen, boilers, verwarmingssystemen, materialen. Zuiniger, sneller, circulair. Op die manier krijg je als lezer, gebruiker en consument het idee dat er heel veel kan. De techniek lost al onze problemen op. Dat is gedeeltelijk zo. Maar er zijn wel wat haken en ogen bij het realiseren van deze toekomstscenario’s. Realiteit Enkele voorbeelden van hoe onze 'koopmansgeest' de ontwikkelingen vertragen. Gemakzucht: deze week een artikel waarin nogmaals gewezen wordt op het effect van de…continue reading →
Samenhang

Samenhang

Esther van den Bor - Een houdbare toekomst - Wanneer we over 50 jaar, de tijd van onze kinderen en kleinkinderen, nog veilig en comfortabel willen leven op deze aarde, zullen we nu in beweging moeten komen. Het is immers duidelijk dat een groot aantal van de processen waarmee we nu vertrouwd zijn en die 'ons rijkdom hebben gebracht', de verkeerde kant op evolueren. Financieel wordt het verschil tussen arme mensen en rijke mensen groter (Thomas Piketty). De afname van het aantal planten- en diersoorten is verontrustend. De ontwikkeling van het weer en…continue reading →
Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Onzichtbare subsidie

Onzichtbare subsidie

Esther van den Bor Financiering Vorige week ging de column over financiering. Ook bij investeringen voor energie zijn steeds meer banken kritisch. Sommige banken weigeren bijvoorbeeld te investeren de steenkoolindustrie. Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde een tijd geleden ook voor de financiële en economische gevaren van klimaatverandering. Windmolens zijn inmiddels vrijwel zonder subsidie rendabel, zelfs bij de huidige lage energieprijzen. Maar zijn die huidige energieprijzen wel reëel en is de vergelijking van kosten eerlijk? De SDE-subsidies zijn zo langzamerhand gegroeid tot een fors bedrag. Maar de kwalificatie dat windmolens op subsidie draaien…continue reading →
Actie = Reactie

Actie = Reactie

Esther van den Bor - Uittreden uit het klimaatakkoord van Parijs De afgelopen dagen is in het nieuws en vooral op social media veel gereageerd op de actie van president Donald Trump om 'uit het Parijse klimaatakkoord' te stappen. Officieel kan een land pas drie jaar nadat het verdrag van kracht is gegaan een schriftelijke aankondiging tot uittreden versturen aan de Secretaris Generaal van de VN. Dan duurt het nog een jaar voordat dit verzoek van kracht wordt. Voor de Verenigde Staten kan de uittreding pas 4 november 2020 officieel worden. De termijn…continue reading →
Klimaatneutrale regio

Klimaatneutrale regio

Esther van den Bor - Doelstelling 2050. Om in 2050 klimaatneutraal te zijn in het gehele gebied van Midden-Holland lijkt nog ver weg. Toch ben ik blij dat we voorop lopen dankzij een actieve houding van de Omgevingsdienst en de daaraan verbonden gemeenten. Een aantal maatregelen als het besparen van energie in woningen en bedrijfsgebouwen, het omschakelen naar transport zonder gebruik van fossiele brandstoffen kunnen in de komende 32 jaar ontwikkeld worden en vervolgens opgeschaald. Ruimte- en energie ateliers Voor het grootschalig opwekken van duurzame elektriciteit zijn de woonkernen in de regio voor…continue reading →
Wetenschap en klimaat

Wetenschap en klimaat

Esther van den Bor -  Al sinds 1973 wordt op 22 april De Dag van de Aarde (Engels: Earth Day) neergezet. Inmiddels een wereldwijd evenement dat jaarlijks plaatsvindt om mensen te laten nadenken over hun consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Dit jaar had de dag een extra lading. In 600 steden wereldwijd gingen mensen de straat op, in verschillende 'Marches for Science'. Geschat is dat er wereldwijd 37.000 mensen deelnamen. De Mars voor de wetenschap Wetenschappers en mensen die kennis belangrijk vinden liepen mee. Directe aanleiding zijn de maatregelen die…continue reading →
De invloed van uw keuze

De invloed van uw keuze

Esther van den Bor - Verkiezingen Verkiezingen op 15 maart. Toch wil ik daar iets over zeggen. Want de verschillen tussen de partijen zijn redelijk groot op het punt van klimaat en duurzaamheid. Helaas merken we daar tijdens de aanloop tot de verkiezingen niet zo veel van: in de debatten en interviews met lijsttrekkers is het oorverdovend stil rond deze thema’s. Klein Nederland Gesproken wordt over ons eigen kleine, geïsoleerde landje. Waarin het over het algemeen zo geweldig goed gaat. We steggelen over een procentje hier of een kleine verschuiving daar. Wereldzaken als…continue reading →

Het Groene Hart klimaatneutraal of circulair?

ESTHER VAN DEN BOR -  Klimaatneutraal De cijfers van hoeveelheden PetaJoules aan energie die we in het Groene Hart verbruiken zijn ons tijdens het KlimaatBeraad voorgeschoteld. De hoeveelheden voor warmte, elektriciteit of vervoer en transport zijn uitgangspunt voor de oplossingsrichtingen die in transitieprogramma’s worden uitgezet. Consensus is er om NU te beginnen. Verminderen van de hoeveelheid energie die we verbruiken is de meest efficiënte maatregel om binnen de 2 graden opwarming van de aarde te blijven. Binnen de woonomgeving kan veel efficiënter gebruik gemaakt worden van energie en kan hernieuwbare energie worden opgewekt.…continue reading →