Warmte zonder aardgas?

Warmte zonder aardgas?

Esther van den Bor - Gasloos nieuw bouwen Vorige week schreef ik nog over de wens om 'gasloos' te bouwen. Inmiddels heeft minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de wettelijke verplichting voor een aansluiting van nieuwbouwwijken op het gasnet per 2018 te laten vervallen. Daarmee legt hij wel meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer. Jaarlijks krijgen 400.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor ca 25.000 woningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. De gemeenten moeten nu gaan bepalen of de woningen worden aangesloten op een warmtenet of…continue reading →
Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Esther van den Bor - Vrijwel CO2 neutraal in 2050 Eind 2016 presenteerde de regering de Energieagenda. De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot CO2-uitstoot in de bebouwde omgeving met 80 procent te reduceren in 2050. Volgens Energietrends, een statistische publicatie van Energie Centrum Nederland (ECN) en de elektriciteitssector, wordt 93 procent van de woningen in Nederland verwarmd met een gasgestookte ketel. Daarmee zorgt het verwarmen van woningen voor bijna 10 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Wanneer die hoeveelheid fossiel gas teruggedrongen moet worden kan dat…continue reading →
Warmte is de grootste opgave

Warmte is de grootste opgave

Esther van den Bor - Warmte voor verwarming. Op dit moment is 38% van de energievraag in Nederland bestemd voor verwarming waarvan 50% naar de verwarming van woningen gaat. Wanneer we in 2050 CO2-neutraal willen zijn zal op dat terrein een revolutie moeten plaatsvinden. De tournee die Stichting Groene Hart organiseerde had dit thema op de agenda staan. Waar liggen kansen, welke gevolgen zitten daaraan vast voor de infrastructuur. Welke keuzes moeten gemaakt worden en wie neemt de regie in deze transitie. Laten we dat over aan de markt, aan de woningeigenaren. Gereguleerde…continue reading →
Landelijke acties

Landelijke acties

Esther van den Bor - Landelijk gezien zijn er steeds meer groepen en organisaties die aan de weg timmeren rond thema’s van klimaat en duurzaamheid. Het is prettig dat die hun ideeën van actie en bewustwording delen. Dan hoef je als persoon of groep alleen maar aan te sluiten. Meedoen geeft het idee dat je wat bijdraagt, dat we samen sterk staan. We moeten toe naar de vanzelfsprekendheid : “natuurlijk pas ik mijn gedrag aan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen” en “de “normale” manier van handelen en leven is gericht op…continue reading →