Urgentie

Urgentie

Esther van den Bor - Van alle kanten druk. Op de formateurs van onze aanstaande regering wordt van allerlei kanten druk uitgeoefend. Ondernemers, VNG, IPO, allemaal willen ze dat er vaart komt in processen en concrete stappen in de richting van minder uitstoot van CO2 en vooral een aanzet tot een circulaire economie. Drempels weg en partners verbinden. En geld. Op lokaal niveau wordt die roep ook steeds duidelijker. Wie neemt het voortouw? Lokaal/regionaal aan de slag Op lokaal niveau zijn in veel gemeenten de grote lijnen uitgezet, met klimaat- en duurzaamheidsdoelen voor…continue reading →
Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Mogelijk effect van het Akkoord van Parijs op ons landschap

Op 12 september vond het 2e atelier plaats over de omschakeling naar duurzame energie  en het effect op ons landschap. Het Akkoord van Parijs zet ons voor een gigantische opgave. Een idee van die omvang en de consequenties daarvan krijgt u bij het bekijken van het college van Dirk Sijmons naar aanleiding van zijn boek 'Landschap en energie'. Ontwerpers, energieaanbieders en industrie waren het eens. Coördinatie op de puzzell 'wat doen we waar',  is een harde voorwaarde om ergens te komen. Keuzes voor energiebronnen zijn afhankelijk van  de wensen en voorwaarden van gebruiker en de…continue reading →
Producten die ons denken OMgooien

Producten die ons denken OMgooien

Esther van den Bor - Innovatie is een toverwoord Onderzoekers, maar vooral ook mensen die een probleem tegenkomen, doen uitvindingen waar we nooit aan gedacht hadden. Ze maken bijzondere producten en gebruiken vooral natuurlijke grondstoffen. De innovaties moeten helpen om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en van schadelijke chemicaliën. De voorbeelden zijn inspirerend en vaak hartverwarmend. Bijvoorbeeld de velletjes rond de pitten van de avocado blijken vol te zitten met nuttige chemische stoffen. Zoals weekmakers en componenten die in cosmetica en voedingstoevoegingen gebruikt kunnen worden. Enkele van die stoffen zijn bruikbaar voor…continue reading →
Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Transitie naar gasloos wonen is revolutie

Esther van den Bor - In de vorige afleveringen zijn de omvang van de opgave aangaande het verwarmen van woningen en de grote lijnen van de routes naar gasloos wonen geschetst. Als individu kun je stappen nemen en laten we dat vooral ook doen! Kleine stapjes of volledig in eigen hand, dat kan. Uiteindelijk bent u goedkoper uit. Laat u inspireren door sites als www.milieucentraal.nl en https://www.hierverwarmt.nl/ Toch ligt er een belangrijke taak voor overheden, netbeheerders en de financiële sector om deze transitie voor alle partijen realiseerbaar te maken. De kosten zijn immers…continue reading →
Bestaande woningen van gas los?

Bestaande woningen van gas los?

Esther van den Bor - Bij de energiebesparingsdoelen die in Parijs internationaal zijn afgesproken, gaat het om CO2-reductie. Als we onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam willen maken, dan moeten we de komende 33 jaar veranderen naar een energiesysteem dat geen CO2 meer uitstoot. Maar de bestaande woningen hebben bijna allemaal een gasleiding. Voor de verwarming van de woning, voor koken van eten en verwarming van (douche)water. Drie belangrijkste mogelijke wegen naar het beëindigen van het gebruik van aardgas zijn te omschrijven. All-electric Een woning kan volledig overgaan op elektriciteit. Pas wanneer die…continue reading →
Warmte zonder aardgas?

Warmte zonder aardgas?

Esther van den Bor - Gasloos nieuw bouwen Vorige week schreef ik nog over de wens om 'gasloos' te bouwen. Inmiddels heeft minister Kamp een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om de wettelijke verplichting voor een aansluiting van nieuwbouwwijken op het gasnet per 2018 te laten vervallen. Daarmee legt hij wel meer verantwoordelijkheden bij de gemeenten neer. Jaarlijks krijgen 400.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor ca 25.000 woningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. De gemeenten moeten nu gaan bepalen of de woningen worden aangesloten op een warmtenet of…continue reading →
Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Warmte is de grootste opgave, hoe groot dan?

Esther van den Bor - Vrijwel CO2 neutraal in 2050 Eind 2016 presenteerde de regering de Energieagenda. De agenda schetst het beleid na 2023 dat moet leiden tot CO2-uitstoot in de bebouwde omgeving met 80 procent te reduceren in 2050. Volgens Energietrends, een statistische publicatie van Energie Centrum Nederland (ECN) en de elektriciteitssector, wordt 93 procent van de woningen in Nederland verwarmd met een gasgestookte ketel. Daarmee zorgt het verwarmen van woningen voor bijna 10 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Wanneer die hoeveelheid fossiel gas teruggedrongen moet worden kan dat…continue reading →
Warmte is de grootste opgave

Warmte is de grootste opgave

Esther van den Bor - Warmte voor verwarming. Op dit moment is 38% van de energievraag in Nederland bestemd voor verwarming waarvan 50% naar de verwarming van woningen gaat. Wanneer we in 2050 CO2-neutraal willen zijn zal op dat terrein een revolutie moeten plaatsvinden. De tournee die Stichting Groene Hart organiseerde had dit thema op de agenda staan. Waar liggen kansen, welke gevolgen zitten daaraan vast voor de infrastructuur. Welke keuzes moeten gemaakt worden en wie neemt de regie in deze transitie. Laten we dat over aan de markt, aan de woningeigenaren. Gereguleerde…continue reading →
Landelijke acties

Landelijke acties

Esther van den Bor - Landelijk gezien zijn er steeds meer groepen en organisaties die aan de weg timmeren rond thema’s van klimaat en duurzaamheid. Het is prettig dat die hun ideeën van actie en bewustwording delen. Dan hoef je als persoon of groep alleen maar aan te sluiten. Meedoen geeft het idee dat je wat bijdraagt, dat we samen sterk staan. We moeten toe naar de vanzelfsprekendheid : “natuurlijk pas ik mijn gedrag aan om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen” en “de “normale” manier van handelen en leven is gericht op…continue reading →