Van Monitorkaart Groene Hart naar Kwaliteitsatlas

Stichting Groene Hart hanteert sinds 2011 de Monitorkaart Groene Hart. Een kaart waarop de stichting en haar achterban de actuele ontwikkelingen bijhoudt op ruimtelijk gebied. In de nieuwe samenwerking met de Stuurgroep Groene Hart is de monitorkaart nu opgegaan in de vernieuwde website De Kwaliteitsatlas

De kwaliteitsatlas geeft informatie over de staat van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. De kwaliteitsatlas is in samenwerking met het Programmabureau door Stichting Groene Hart vernieuwd.

De opzet is verbreed opdat ook gemeenten actief gaan bijdragen aan de informatie en het debat zoals die op de website te vinden zijn. Iedereen kan aan het debat deelnemen en op de website reageren.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *