Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Burgerinitiatief voor Plassengebied ?

Netwerk Natuurverenigingen Reeuwijkse Plassen over ontwerp bestemmingsplan: De samenwerkende natuurorganisaties KNNV Gouda , IVN IJssel, Wetlandwacht voor Vogelbescherming en Stichting Groene Hart reageren kritisch op het ontwerp bestemmingsplan Plassengebied. Graag willen zij samen met anderen hun commentaar omzetten in positieve daden. "Het zou zoveel beter kunnen, als je de handen ineen slaat", aldus woordvoerder Ron Gast. "Wij willen de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken in het beheer van het Plassengebied: je kunt denken aan een burgerinitiatief waarbij maatschappelijke organisaties, bezoekers en bewoners samen met overheden het beheer aanpakken”. “Natuur en landschap worden…continue reading →
Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Plannen van 20 Groene-Hartgemeenten zoek!

Het eerste artikel van de (nieuwe) Wet Ruimtelijke Ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden luidt: De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd. Deze plannen moeten worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, een openbaar toegankelijke website waarop ook de bestemmingsplannen worden gepubliceerd. De werkgroep Planologie van de Stichting heeft een onderzoekje gedaan naar die verschillende plannen en geconstateerd dat 20 gemeenten in het…continue reading →