Conferentie duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni in Alphen aan den Rijn

Conferentie duurzame bedrijfsterreinen op 17 juni in Alphen aan den Rijn

In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen aan den Rijn; Coenecoop, gemeente Waddinxveen; Goudse Poort, gemeente Gouda en gemeente Bodegraven-Reeuwijk.In samenwerking met de bedrijven en gemeenten en in het bijzonder de gemeente Alphen aan den Rijn worden op woensdag 17 juni om 15.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Alphen aan den Rijn de resultaten gepresenteerd. Alle betrokken partijen willen graag een vervolg op dit project in de drie provincies van het Groene Hart.…continue reading →

Kanoërs nemen Schans Altelaat in gebruik!

Afgelopen woensdag onthulde wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn het infopaneel en de kanosteiger bij Schans Altelaat. Ooit lag hier in een bocht van het riviertje de Ziende een schans in het kader van de Oude Hollandse Waterlinie. Deze gebeurtenis werd opgeluisterd door Stadhouder Willem III en de Trompetter van de Prins, die van te voren de gasten rondleidden door het schilderachtige plaatsje Zwammerdam. Verder waren een aantal leden van de kanovereniging de Kromme Aar actief betrokken; zij voeren de route mee en legden hun kano’s aan bij de gloednieuwe…continue reading →
Nieuwe waterlinie site: www.ontdekdewaterlinie.nl

Nieuwe waterlinie site: www.ontdekdewaterlinie.nl

De Stichting Groene Hart heeft haar bestaande sites oudehollandsewaterlinie.nl, prinsenmaand.nl en waterlinieopdekaart.nl samengevoegd tot een nieuwe website: www.ontdekdewaterlinie.nl. Op deze website is alle informatie voor bezoekers overzichtelijk gebundeld, zoals wandel- en fietsroutes of evenementen als de concerten in de Prinsenmaand. Maar ook historische achtergrondinformatie over de vestingsteden of de projecten die de Stichting uitvoert, zoals de aanleg van kanosteigers of picknickplekken. Zie: www.ontdekdewaterlinie.nlcontinue reading →
Schans Altelaat wordt onderdeel Rampjaarroute

Schans Altelaat wordt onderdeel Rampjaarroute

Op woensdag 13 mei zal wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn de lieu de memoire Schans Altelaat onthullen. Om dit punt weer zichtbaar te maken aan het publiek, heeft de Stichting Groene Hart hier een informatiepaneel en kanosteiger geplaatst als onderdeel van de zgn. Rampjaarroute. Deze gebeurtenis zal worden opgeluisterd door Stadhouder Willem III en de Trompetter van de Prins. Verder is de Alphense Kanovereniging De Kromme Aar bij de opening betrokken, een actieve vereniging met ongeveer 100 leden en een speciale, enthousiaste jeugdafdeling. Graag nodigt de Stichting belangstellenden uit voor de feestelijke onthulling…continue reading →
Promotie Groene Hart heeft nieuwe impulsen nodig

Promotie Groene Hart heeft nieuwe impulsen nodig

Geld Groene Hart niet goed besteed en Polders scoren minder. Dit zijn enkele koppen uit het AD Groene Hart van 7 mei, die daarbij citeert uit de Monitor van de Stuurgroep Groene Hart. De recreatie/toerisme sector is volgens die monitor goed voor 5,6% van de banen in het Groene Hart, wat minder is dan de 6,4%. De dagtochten in het Groene Hart genereren €1,67 miljard aan bestedingen, dit is 3,5% van de totale dagrecreatieve bestedingen in Nederland. Ook wordt genoemd een omzet van 30 miljoen ten gevolge van openluchtrecreatie-activiteiten. Deze mooie getallen leveren…continue reading →
Wethouder Kees van Velzen opent Schans Altelaat

Wethouder Kees van Velzen opent Schans Altelaat

Vlakbij Zwammerdam, waar de riviertjes de Meije en Ziende samenkomen, ligt een onopvallend bosje. Ooit lag hier Schans Altelaat, een kleine schans ter verdediging van de Oude Hollandse Waterlinie. Om dit weer zichtbaar te maken aan het publiek, heeft de Stichting Groene hart hier een informatiepaneel en kanosteiger geplaatst. Graag nodigt de Stichting belangstellenden uit voor de feestelijke onthulling door wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn op woensdag 13 mei om 15 uur. Plaats van handeling: café Gezwam in Zwammerdam. Deze gebeurtenis zal worden opgeluisterd door Stadhouder Willem III en…continue reading →
De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

De Groene Hart Monitor over wonen in het Groene hart

Vorige week presenteerde Stuurgroepvoorzitter Han Weber de Groene Hart Monitor. In deze monitor wordt geconstateerd dat de bevolkings-omvang van het Groene Hart is al tien jaar vrijwel stabiel is. Er is slechts een kleine toename, terwijl de totale Nederlandse bevolking in deze periode met 3% toenam. In 2013 was de bevolkingstoename in het Groene Hart (+ 0,1%) fors lager dan in geheel Noord-Holland (+ 0,6%), Utrecht (+ 0,6%) en Zuid-Holland (+ 0,4%). Er zijn diverse krimpgemeenten in het Groene Hart. Hier is meestal sprake van minder dan 2% krimp in een periode van…continue reading →
Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Sjoerd Veerman over ‘Het raadsel van de verdwijnende boterkoek’

Bij ons thuis hebben we regelmatig boterkoek. Iedereen krijgt een stukje geserveerd bij de koffie, gezellig. Maar de rest van de koek verdwijnt zonder dat iemand er nog wat van krijgt. Ingewijden weten dat iedere keer een klein stukje stiekem wordt opgesnoept. Niemand ziet echter dat het afgesneden puntje opgegeten wordt, maar ondertussen is aan het eind van de dag de hele boterkoek verdwenen…. Hét Groene Hart bestaat niet - dat is een veelgehoorde opmerking.  De reactie op deze stelling is afhankelijk van de gekozen invalshoek. Voor de investeerder, de boer, de ondernemer…continue reading →
Stuurgroep Groene Hart presenteert Groene Hart Monitor

Stuurgroep Groene Hart presenteert Groene Hart Monitor

Afgelopen donderdag  werd de Groene Hart Monitor 2015 openbaar gemaakt door de Gedeputeerde  Han Weber, tevens voorzitter  van de Stuurgroep Groene Hart.  In de monitor worden feiten en cijfers gepresenteerd over een negental onderwerpen: bevolking en wonen, economie, leefbaarheid, recreatie & toerisme, landbouw, natuur, water, bodem-daling en ruimtelijke kwaliteit (openheid). De monitor meet niet het effect van beleid maar brengt in beeld hoe het Groene Hart ervoor staat. Het eerste exemplaar van de monitor werd door directeur Sjoerd Veerman in ontvangst genomen uit handen van Han Weber. De uitreiking vond plaats bij de…continue reading →
Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie

Groene Hart monitor: feiten & cijfers als basis voor discussie

Donderdag 23 april om 10.15 uur komt de Groene Hart Monitor 2014 uit. In deze Monitor staan feiten en cijfers die een actueel inzicht geven in de opgaves en kansen voor het Nationaal Landschap Groene Hart. Om de opgaves ook daadwerkelijk om te buigen in kansen staan ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisatie en de overheden aan de lat. Han Weber, gedeputeerde Zuid-Holland en voorzitter van de Stuurgroep Nationaal Landschap het Groene Hart, overhandigt het eerste exemplaar van deze monitor aan Sjoerd Veerman van Stichting Groene Hart, één van de grootste maatschappelijke organisaties uit deze regio.…continue reading →